Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Dokumentų sąrašas

Skiltyje "Visų dokumentų istorija" galite peržiūrėti visų Internetinės bankininkystės nurodymų ir mokėjimų, įvestų per nustatytą laikotarpį, sąrašą ir peržiūrėti išsamią informaciją apie konkretų dokumentą.

Norėdami gauti išsamią informaciją, spustelėkite šį dokumentą. Priklausomai nuo dokumento statuso ir rūšies galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti Banko konsultanto pastabas/informaciją, pavyzdžiui, dokumento atmetimo priežastį.

Spustelėkite bet kokio pasirinktų dokumentų sąrašo stulpelio pavadinimą ir sąrašas pagal šį stulpelį bus išrikiuotas didėjimo tvarka; dar kartą spustelėjus tą patį stulpelį, sąrašas bus išrikiuotas mažėjimo tvarka.