Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Dokumentu saraksts

Sadaļā "Pensijas rīkojumu vēsture" var apskatīt lietotāja nosūtīto pensijas rīkojumu/iesniegumu statusu un informāciju. Ja vairākiem lietotājiem ir pieeja viena bankas klienta kontiem, katrs lietotājs var apskatīt tikai savus iesniegumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par kādu no iesniegumiem, noklikšķiniet uz izvēlētā iesnieguma. Atkarība no rīkojuma veida un statusa, ir pieejamas papildus iespējas:

Laukā "Informācija klientam" var apskatīt Bankas operatora komentāru/informāciju, piemē“ram, rīkojuma atteikuma iemesls.

Noklikšķinot uz kāda no atlasīto rīkojumu saraksta kolonnu nosaukumiem, saraksts tiek sakārtots augošā secībā pēc šīs kolonnas, noklikšķinot vēlreiz uz tās pašas kolonnas nosaukuma - saraksts tiek sakārtots dilstošā secībā.