Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pensiju 1. līmenis

Valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma, kurā iesaistās visi strādājošie iedzīvotāji, kas paši veic vai par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Pensiju 1. līmenis tiek balstīts uz paaudžu solidaritātes principa, proti, iedzīvotāju pašreizējie maksājumi vecuma pensijām netiek uzkrāti kā ilgtermiņa ieguldījumi, bet izlietoti, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Uzzināt prognozējamās vecuma pensijas apmēru var, noklikšinot uz attiecīgās norādes un tad pieslēdzoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumiem vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.