Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pensiju 2. līmenis

Iemaksas pensiju 2. līmenī tiek veiktas automātiski no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām, un tālāk tiek ieguldītas Jūsu izvēlētājā ieguldījumu plānā, ko pārvalda Jūsu izvelētais līdzekļu pārvaldītājs.

Vairāk par pensiju sistēmu, pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem un to ienesīgumu lasiet šeit www.manapensija.lv.

CBL Aktīvā ieguldījumu plāna un CBL Universālā ieguldījumu plāna līdzekļus pārvalda "CBL Asset Management" IPAS, un minētie ieguldījumu plāni atšķiras ar ieguldījumu stratēģiju.

Ieguldījumu plānu prospekti pieejami www.cbl.lv

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Jums ir iespēja izvēlēties jebkuru no valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem.