Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Individuālas dalības līgums

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz banku iesniegumu līguma par dalību AS "CBL Atklātais pensiju fonds" pensiju 3. līmenī noslēgšanu.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas pārliecinieties, vai iesniegums ir sekmīgi izpildīts! Izmainīto iesnieguma statusu var apskatīt sadaļā "Pensijas rīkojumu vēsture". Bankas operatora paskaidrojumu par atteikuma iemeslu var apskatīt laukā "Informācija klientam".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Pensiju plāns

 (Obligāts)

No saraksta izvēlieties 3. līmeņa pensijas plānu.

Pensiju plāna dalībnieks

Vārds, uzvārds

Jūsu vārds, uzvārds. Informāciju laukā mainīt nevar.

Personas kods

Jūsu personas kods. Informāciju laukā mainīt nevar.

Adrese

Iela, pagasts

 (Obligāts lauks)

Ielas vai pagasta nosaukums.

Mājas Nr., korpuss, nosaukums

 (Obligāts lauks)

Mājas numurs, korpuss, nosaukums.

Dzīvoklis

Dzīvokļa numurs.

Pilsēta, novads

 (Obligāts lauks)

Pilsētas, novada nosaukums.

Valsts

 (Obligāts lauks)

Valsts nosaukums.

Pasta indekss

 (Obligāts lauks)

Pasta indekss.

Tālrunis mājās

Norādiet Jūsu mājas tālruņa numuru un reģistrācijas valsts kodu. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Automātiski ievadīto numuru var mainīt.

Mobilais tālrunis

Norādiet Jūsu mobilā tālruņa numuru un reģistrācijas valsts kodu. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Automātiski ievadīto numuru var mainīt.

E-pasts

Jūsu e-pasta adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo e-pasta adresi. Automātiski ievadīto adresi var mainīt.

Skype

Jūsu skype adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo skype adresi. Automātiski ievadīto adresi var mainīt.

Aizpildiet informāciju, ja saskaņā ar šo līgumu maksātājs nav pensiju plāna dalībnieks

Vārds, uzvārds/Nosaukums

Maksātāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

Personas kods/Reģ.numurs

Maksātāja personas kods vai reģistrācijas numurs.

Kontakttālrunis

Maksātāja kontakttālruņa numurs.

Adrese

Maksātāja adrese.

Iela, pagasts

Ielas vai pagasta nosaukums.

Mājas Nr., korpuss, nosaukums

Mājas numurs, korpuss, nosaukums.

Dzīvoklis

Dzīvokļa numurs.

Pilsēta, novads

Pilsētas, novada nosaukums.

Valsts

Valsts nosaukums.

Pasta indekss

Pasta indekss.

Regulārais maksājums

Plānotais iemaksu lielums

 (Obligāts lauks)

Norādiet plānoto iemaksu lielumu.

Plānoto iemaksu periodiskums

 (Obligāts lauks)

Norādiet plānoto iemaksu periodiskumu.

Vai vēlaties noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu

 (Obligāts lauks)

Norādiet, vai vēlaties noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu (tiks atvērti papildlauki rīkojuma noformēšanai) vai arī regulārās veiksiet patstāvīgi.

Maksātāja konta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja norādījāt, ka vēlaties noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu, tad šajā laukā izvēlieties kontu, no kura internetbanka regulāri pārskaitīs līdzekļus izvēlētajā pensiju plānā.

Maksājumu sākuma datums

 (Obligāts lauks)

Ja norādījāt, ka vēlaties noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu, tad šajā laukā norādiet pirmā šāda regulārā maksājuma izpildes datumu.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.