Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pensiju 3. līmenis

Pieejamie pensiju plāni atšķiras ar ieguldījumu politiku, kas nosaka, kur un kādos apmēros tiek ieguldīti attiecīgajā plānā iemaksātie līdzekļi. Jums ir iespēja izvēlēties pensiju plānu ar sabalansētu vai aktīvu ieguldījumu politiku, kas atšķiras ar riska pakāpi un iespējamo atdevi.

Iemaksas pensiju 3.līmenī tiek veiktas brīvprātīgi, un tās ir iespējams pārtraukt, ja ir mainījusies finansiālā situācija. Jo agrāk sāksiet veikt uzkrājumu privātajai pensijai, jo vairāk varēsiet sakrāt.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Uzkrājuma veidošana pensiju 3. līmenī ir saistīta ar finanšu instrumentiem, kuru cenas var mainīties, atkarībā no svārstībām finanšu tirgos un citiem apstākļiem, kurus pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs nevar ietekmēt. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumi finanšu instrumentos var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu prospekti un ieguldījumu politikas pieejamas www.cbl.lv.