Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Iesniegums par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli

Šajā sadaļā internetbankas lietotājam tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz VSAA iesniegumu par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli pensiju 2. līmenim. Šī iespēja ir pieejama tikai tiem internetbankas lietotājiem, kas ir LR rezidenti. Ja vairākiem lietotājiem ir pieeja viena bankas klienta kontiem, katrs lietotājs var apskatīt tikai savus iesniegumus.

Iesnieguma lauki jau ir aizpildīti ar informāciju par lietotāju no internetbankas pieslēgšanas un apkalpošanas līguma. Lietotājs nevar aizpildīt iesniegumu par citām personām.

Pirms iesnieguma nosūtīšanas uz izpildi to ir iespējams vēlreiz pārbaudīt un atcelt nosūtīšanu.

Pēc tam, kad iesniegums ir apstiprināts un nosūtīts uz Banku, iesniegumam tiek piešķirts statuss "Tiek apstrādāts". Bankas operators pārbauda saņemtā iesnieguma aizpildīšanas pareizību. Ja iesniegums aizpildīts pareizi, tas tiek nosūtīts uz VSAA un iesniegumam tiek piešķirts statuss "Izpildīts". Ja iesniegums nav aizpildīts pareizi, tam tiek piešķirts statuss "Atteikts" un iesniegums uz VSAA nosūtīts netiek.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas pārliecinieties, vai iesniegums ir sekmīgi izpildīts! Izmainīto iesnieguma statusu var apskatīt sadaļā "Pensijas rīkojumu vēsture". Bankas operatora paskaidrojumu par atteikuma iemeslu var apskatīt laukā "Informācija klientam".

Nosūtiet pieteikumu par VSAA paziņojumu saņemšanu internetbankā, lai pensiju konta izrakstus un citus VSAA paziņojumus varētu skatīt internetbankā.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Vārds, uzvārds

Jūsu vārds, uzvārds. Informāciju laukā mainīt nevar.

Personas kods

Jūsu personas kods. Informāciju laukā mainīt nevar.

Tālrunis

Norādiet Jūsu mājas vai mobilā tālruņa numuru.

E-pasts

Jūsu e-pasta adrese.

Lūdzu manu valsts fondētās pensijas kapitālu un turpmākās iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā ieskaitīt ieguldījumu plānā

 (Obligāts)

No saraksta izvēlieties pensiju plānu.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.