Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

AAS "CBL Life" apdrošināšanas līgumi

Šajā sadaļā iespējams apskatīt informāciju par jūsu dzīvības apdrošināšanas (ar vai bez līdzekļu uzkrāšanas) līgumiem ar AAS "CBL Life". Šī iespēja ir pieejama tikai fiziskām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un internetbankā pārvalda savus kontus. Tiek parādīti tikai tie līgumi, ko noslēdzis pats lietotājs, citu personu vai darba devēja slēgtie apdrošināšanas līgumi netiek parādīti.

Šeit pieejamā informācija tiek saņemta no AAS "CBL Life".

Līgumu sarakstā tiek parādītas visas jūsu polises, - aktīvās, tās, kuru darbība uz laiku apturēta, kā arī slēgtās. Katrai polisei tiek parādīta aktuālā vērtība polises valūtā; polises vērtība tiek aprēķināta saskaitot visu polisē iekļauto ieguldījumu fonu, uzkrājuma ar garantētu peļņas procentu, kā arī uzkrājuma, kas piesaistīts citam aprēķina lielumam (turpmāk tekstā - fondi) aktuālo vērtību. Ja polisei nav piesaistīts neviens no fondiem, tās vērtība netiek aprēķināta. Pie polises tiek parādīti visi fondi, kas jebkad ir bijuši piesaistīti šai polisei un šo fondu aktuālā vērtība polises valūtā ar pēdējo pieejamo tā cenu.

Noklikšķinot uz polises, tiek parādīta:

Noklikšķinot uz polisei piesaistīta fonda - tiek parādīts fonda daļu skaits un vērtība. Ir pieejams pārskats par fonda daļu vērtības izmaiņām laika periodā. Pārskata periods nevar būt liekāks par vienu gadu. Fonda papildinformācija netiek parādīta, ja mainīta polises valūta.

Naudas kustības pārskatā par periodu tiek parādītas tikai naudas transakcijas, piemēram, iemaksas polisē, ieturētās komisijas par polises administrēšanu u.c.

Fondu daļu kustības pārskatā par periodu tiek parādītas visas tās transakcijas, kas saistītas ar fondu kustību polisē, piemēram, fondu daļu pirkšana vai pārdošana. Transakcijas tiek veiktas polises valūtā. Atskaite nav pieejama, ja polisei nav piesaistīti ieguldījumu fondi vai mainīta polises valūta.

Fondu daļu vērtības pārskats parāda izvēlētā fonda daļu cenas izmaiņas laika periodā.