Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pieteikums uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumam

Šajā sadaļā var nosūtīt uz Banku pieteikumu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumam. AS Citadele banka Jūsu norādīto informāciju nodos AAS CBL Life, kas sazināsies ar Jums, lai vienotos par Jūsu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līguma detaļām. Norādītā informācija tiks izmantota tikai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līguma sagatavošanai.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Vārds, uzvārds

Jūsu vārds, uzvārds. Informāciju laukā mainīt nevar.

Personas kods

Jūsu personas kods. Informāciju laukā mainīt nevar.

Tālrunis mājās

Norādiet Jūsu mājas tālruņa numuru un reģistrācijas valsts kodu. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Automātiski ievadīto numuru var mainīt.

Mobilais tālrunis

Norādiet Jūsu mobilā tālruņa numuru un reģistrācijas valsts kodu. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Automātiski ievadīto numuru var mainīt.

E-pasts

Jūsu e-pasta adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo e-pasta adresi. Automātiski ievadīto adresi var mainīt.

Skype

Jūsu skype adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo skype adresi. Automātiski ievadīto adresi var mainīt.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.