Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem

Piemērotības testa mērķis ir informācijas iegūšana par Jūsu zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, lai noteiktu, vai tās ir pietiekamas, lai Jūs varētu izprast ar sarežģītiem finanšu instrumentiem vai ar piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem saistītos riskus, un vai piedāvātais sarežģītais finanšu instruments vai ar to saistītais ieguldījumu pakalpojums ir piemērots Jums.

Uzmanību! Banka neizvērtē vienkāršo finanšu instrumentu vai saistīto ieguldījumu pakalpojumu piemērotību Jums, un šajā gadījumā tikai nodrošina Jūsu rīkojumu izpildi, tādēļ Jūs negūstiet atbilstošu aizsardzību.

Lai izpildītu Finanšu instrumentu tirgus likumā ietvertās prasības, banka personām, kurām tā sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, piešķir profesionāla klienta, privāta klienta vai tiesīgā darījumu partnera statusu. Banka piešķir klientam statusu, izvērtējot klienta sniegto informāciju par tā darbību, zināšanām un pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem, un atkarībā no piešķirtā statusa piemēro normatīvajos aktos paredzētos klienta interešu aizsardzības pasākumus. Testa nepilnīgas vai nepareizas aizpildīšanas gadījumā Banka nevarēs pilnībā novērtēt pakalpojumu piemērotību un veikt klienta interešu aizsardzības pasākumus.

Testa aizpildīšana notiek vairākos soļos, ievadītās informācijas pareizības pārbaude tiek veikta, noklikšķinot uz pogas "Tālāk". Uz nākamo lapu var pāriet tikai tad, ja pareizi aizpildīta iepriekšējā.

Bankas operators apstrādā saņemto testu. Ja tests aizpildīts pareizi, operators piešķir šim dokumentam statusu "Izpildīts". 

DIALOGA LOGA APRAKSTS. TESTS FIZISKĀM PERSONĀM 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Informācija par klientu

Klienta vārds, uzvārds un personas kods/dzimšanas datums. Informāciju šajos laukos mainīt nav iespējams.

Informācija par klienta izglītību un profesiju

Izglītības līmenis

 (Obligāts)

Norādiet Jūsu iegūtās izglītības līmeni

Profesija/agrākā profesija

 (Obligāts)

No saraksta izvēlieties pašreizējo vai iepriekšējo profesiju.

Norādiet specialitāti, ja atzīmējāt vērtību "cita ar FI saistīta profesija"

 (Obligāts)

Ja laukā "Profesija/agrākā profesija" Jūs izvēlējāties vērtību "cita ar FI saistīta profesija", tad šeit norādiet kāda.

Informācija par pieredzi un zināšanām darījumos ar sarežģītiem finanšu instrumentiem

Šajā lapā nepieciešams aprakstīt savu pieredzi ar atsevišķiem finanšu instrumentu veidiem. Raksturojiet savu pieredzi un darījumu apjomu katram Jūsu izvēlētam finanšu instrumentam.

Vai Jūs apzināties, ka veicot darījumus ar tādiem finanšu instrumentiem kā maržinālā tirdzniecība valūtu tirgū (FOREX), nākotnes līgumi (futures), valūtu mijmaiņas (swap) un nākotnes valūtas maiņas (forward) darījumi, REPO darījumi, iespējamie zaudējumi var būt lielāki par ieguldīto depozītu/nodrošinājumu?

 (Obligāts)

Atzīmējiet, vai Jūs apzināties, ka veicot darījumus ar tādiem finanšu instrumentiem kā maržinālā tirdzniecība valūtu tirgū (FOREX), nākotnes līgumi (futures), valūtu mijmaiņas (swap) un nākotnes valūtas maiņas (forward) darījumi, REPO darījumi, iespējamie zaudējumi var būt lielāki par ieguldīto depozītu/nodrošinājumu.

Cita informācija

Norādiet, vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta statuss kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, un, ja ir piešķirts, norādiet valsti un iestādi, kas to ir piešķīrusi.

Pirms testa sūtīšanas uz Banku, aplieciniet, ka visa šajā Piemērotības testā norādītā informācija ir pareiza, precīza, patiesa un pilnīga un ka klients apņemas nekavējoties informēt banku par jebkādiem grozījumiem Piemērotības testā norādītajā informācijā.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.

Izpildīt

Noklikšķinot uz pogas, dokuments/rīkojums tiek nosūtīts uz banku izpildei. Par to tiek parādīts atbilstošs paziņojums.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.

DIALOGA LOGA APRAKSTS. TESTS JURIDISKĀM PERSONĀM


Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Informācija par klientu

Informāciju laukā "Nosaukums", "Reģistrācijas valsts", "Reģistrācijas numurs", "Pārstāvis (vārds, uzvārds)", "Pārstāvja personas kods/Dzimšanas datums", "Pārstāvības pamats" un "Cits pārstāvības pamats" mainīt nevar.

Vai komercsabiedrības pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, kur šādu ieguldījumu apmērs pārsniedz 500 000 euro gadā?

 (Obligāts)

Norādiet, vai komercsabiedrības pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, kur šādu ieguldījumu apmērs pārsniedz 500 000 euro gadā.

Vai komercsabiedrības pašu kapitāls ir lielāks par 2 miljoniem euro?

 (Obligāts)

Norādiet, vai komercsabiedrības pašu kapitāls ir lielāks par 2 miljoniem euro.

Vai komercsabiedrības neto apgrozījums ir lielāks par 40 miljoniem euro gadā?

 (Obligāts)

Norādiet, vai komercsabiedrības neto apgrozījums ir lielāks par 40 miljoniem euro gadā.

Vai komercsabiedrības bilances vērtība ir lielāka par 20 miljoniem euro?

 (Obligāts)

Norādiet, vai komercsabiedrības bilances vērtība ir lielāka par 20 miljoniem euro.

Informācija par klienta pārstāvja izglītību un profesiju

Izglītības līmenis

 (Obligāts)

Norādiet klienta pārstāvja iegūtās izglītības līmeni

Profesija/agrākā profesija

 (Obligāts)

No saraksta izvēlieties klienta pārstāvja pašreizējo vai iepriekšējo profesiju.

Norādiet specialitāti, ja atzīmējāt vērtību "cita ar FI saistīta profesija"

 (Obligāts)

Ja laukā "Profesija/agrākā profesija" Jūs izvēlējāties vērtību "cita ar FI saistīta profesija", tad šeit norādiet kāda.

Informācija par klienta pārstāvja pieredzi un zināšanām darījumos ar sarežģītiem finanšu instrumentiem

Šajā lapā nepieciešams aprakstīt klienta pārstāvja pieredzi ar atsevišķiem finanšu instrumentu veidiem. Raksturojiet savu pieredzi un darījumu apjomu katram Jūsu izvēlētam finanšu instrumentam.

Vai Jūs apzināties, ka veicot darījumus ar tādiem finanšu instrumentiem kā maržinālā tirdzniecība valūtu tirgū (FOREX), nākotnes līgumi (futures), valūtu mijmaiņas (swap) un nākotnes valūtas maiņas (forward) darījumi, REPO darījumi, iespējamie zaudējumi var būt lielāki par ieguldīto depozītu/nodrošinājumu?

 (Obligāts)

Atzīmējiet, vai Jūs apzināties, ka veicot darījumus ar tādiem finanšu instrumentiem kā maržinālā tirdzniecība valūtu tirgū (FOREX), nākotnes līgumi (futures), valūtu mijmaiņas (swap) un nākotnes valūtas maiņas (forward) darījumi, REPO darījumi, iespējamie zaudējumi var būt lielāki par ieguldīto depozītu/nodrošinājumu.

Cita informācija

Norādiet, vai klientam ir piešķirts profesionāla klienta statuss kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, un, ja ir piešķirts, norādiet valsti un iestādi, kas to ir piešķīrusi.

Pirms testa sūtīšanas uz Banku, aplieciniet, ka visa šajā Piemērotības testā norādītā informācija ir pareiza, precīza, patiesa un pilnīga un ka klients apņemas nekavējoties informēt banku par jebkādiem grozījumiem Piemērotības testā norādītajā informācijā.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.

Izpildīt

Noklikšķinot uz pogas, dokuments/rīkojums tiek nosūtīts uz banku izpildei. Par to tiek parādīts atbilstošs paziņojums.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.