Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Nurodymas pirkti arba parduoti obligacijas

Šioje dalyje galite išsiųsti bankui nurodymą pirkti arba parduoti obligacijas. Ši parinktis prieinama, jeigu turite vertybinių popierių sąskaitą.

Obligacija – tai skolos sertifikatas, už kurį mokamos palūkanos ir kuriam nustatytas išpirkimo terminas.

Nurodymai gali būti siunčiami į banką visą parą, tačiau jie tvarkomi biržos tarnautojo darbo valandomis. Nurodymo, kuris dar nepradėtas tvarkyti, būsena yra "Laukiama tvarkymo".

Išsiuntę nurodymą į banką, jo būseną galite patikrinti dalyje "Investavimo nurodymų istorija". Jeigu nurodymo būsena yra "Tvarkomas", tai reiškia, kad banko tarnautojas tvarko jūsų nurodymą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Investicinės sąskaitos numeris

 (Privalomas laukas)

Įveskite savo investicinės sąskaitos numerį, kuri bus debetuota įvykdžius sandorį su vertybiniais popieriais.

Operacijos rūšis

 (Privalomas laukas)

Iš sąrašo pasirinkite operacijos rūšį: pirkti arba parduoti.

Nominalioji vertė

 (Privalomas laukas)

Perkamų arba parduodamų obligacijų skaičius.

ISIN kodas

 

Obligacijos ISIN kodas (tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris).

Emitentas

 (Privalomas laukas)

Obligacijas išleidusios bendrovės pavadinimas.

Išpirkimo terminas

 (Privalomas laukas)

Obligacijų išpirkimo terminas.

Kupono norma

 (Privalomas laukas)

Obligacijų kupono norma (procentais).

Nurodymo rūšis

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite nurodymo rūšį: MKT-Market (rinkos) arba LMT-Limit (ribotosios kainos).

Kaina

 (Privalomas laukas)

Obligacijos kaina išreiškiama nominaliosios vertės procentine dalimi, pavyzdžiui, 101 arba 98 proc. obligacijos nominaliosios vertės. Kupono suma į kainą neįtraukta.

Valiuta

 

Sandorio valiuta. Ji gali skirtis nuo vertybinių popierių valiutos.

Nurodymo galiojimo pabaigos data

 (Privalomas laukas)

Informacija bankui

 

Užpildykite šį lauką, jeigu norite pateikti papildomų nurodymų internetinės bankininkystės tarnautojui.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.