Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīkojums par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz banku rīkojumu par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu. Šī iespēja Jums ir pieejama, ja esat atvēris vērtspapīru kontu.

Obligācija (bond) - parāda vērtspapīrs, kas garantē tā īpašniekam ikgadēju ienākumu saskaņā ar iepriekš fiksētu vai mainīgu kupona likmi un dod tiesības pēc noteikta laika saņemt nominālvērtību.

Klientu rīkojumus Internetbankā iespējams nosūtīt uz banku visu diennakti, apstrādāti rīkojumi tiks dīlera darba laikā.  Rīkojums, kura apstrādi vēl nav sācis bankas operators, ir statusā "Gaida apstrādi".

Pēc rīkojuma nosūtīšanas, lūdzu, pārliecinieties par jūsu rīkojuma izpildes gaitu bankā. Rīkojuma statusu, kas parāda apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt sadaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture". Bankas operators ir sācis apstrādāt jūsu rīkojumu, ja rīkojums ir statusā "Tiek apstrādāts".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Investīciju konta numurs

 (Obligāts lauks)

Norādiet jums pieejama investīciju konta numuru, no kura  ņemt līdzekļus operācijām ar vērtspapīriem.

Operācijas veids

 (Obligāts lauks)

Nomināls

 (Obligāts lauks)

Obligāciju skaits, kas tiek pirktas vai pārdotas.

ISIN kods

 

Obligācijas ISIN kods. ISIN kods (International Securities Identification Number) – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs. 

Emitents

 (Obligāts lauks)

Uzņēmuma, kas izdevis obligācijas, nosaukums.

Dzēšanas datums

 (Obligāts lauks)

Obligācijas dzēšanas datums.

Kupona likme

 (Obligāts lauks)

Obligācijas kupona likme procentos.

Rīkojuma veids

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties rīkojuma veidu: MKT-Market vai LMT-Limit.

Cena

 (Obligāts lauks)

Obligācijas cenu norāda procentos no nominālvērtības, piemēram, 101 vai 98 procenti no nominālvērtības. Kuponi cenā nav ieskaitīti.

Valūta

 

Darījuma valūta. Var atšķirties no vērtspapīra valūtas.

Rīkojuma darbības termiņš

 (Obligāts lauks)

Norādiet rīkojuma darbības termiņu:

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.