Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Prašymas sudaryti sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių su finansinėmis priemonėmis

Šioje dalyje galite į banką išsiųsti prašymą sudaryti sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių su finansinėmis priemonėmis.

Prieš pateikdami prašymą, turite patvirtinti, kad norite sudaryti sutartį arba sutartis dėl investicinių paslaugų ir papildomų investicinių paslaugų per Citadele internetinę bankininkystę, taip pat patvirtinti, kad esate susipažinę su esamomis Citadele internetinės bankininkystės naudojimo ir administravimo sąlygomis. Spauskite "Patvirtinti ir tęsti", kad atvertumėte kitą nurodymo įvedimo puslapį.

Internetinės bankininkystės sistemoje bus patikrinta, ar galioja įvesti nurodymo parametrai. Jei bus aptikta klaidų, klaidingai užpildytuose laukuose bus parodyti klaidų pranešimai. Vadovaudamiesi šiais pranešimais, ištaisykite klaidas.

Išsiuntę prašymą į banką, jo būseną patikrinkite dalyje "Investavimo nurodymų istorija". Jeigu prašymo būsena yra "Tvarkomas", tai reiškia, kad banko tarnautojas tvarko jūsų prašymą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Informacija apie klientą

Kliento informacijos pakeisti negalima.

Kontaktinė informacija

Namų tel.

Kliento namų telefonas. Į šį lauką informacijos įvesti negalima. Norėdami pakeisti arba įvesti namų telefono numerį, eikite į meniu "Profilis" dalį "Kontaktinė informacija".

Mob. tel.

Kliento mobilusis telefonas. Į šį lauką informacijos įvesti negalima. Norėdami pakeisti arba įvesti mobiliojo telefono numerį, eikite į meniu "Profilis" dalį "Kontaktinė informacija".

El. paštas

Kliento elektroninio pašto adresas. Į šį lauką informacijos įvesti negalima. Norėdami pakeisti arba įvesti el. pašto adresą, eikite į meniu "Profilis" dalį "Kontaktinė informacija"..

Kliento ryšio priemonės, naudojamos keistis informacija su banku

Rodomos kliento ryšio priemonės, naudojamos keistis informacija su banku. Į šį lauką informacijos įvesti negalima.

Metinių ataskaitų apie sąskaitas gavimo priemonės

Rodomos metinių ataskaitų apie sąskaitas gavimo priemonės. Į šį lauką informacijos įvesti negalima.

Kliento statusas

Rodomas kliento statusas. Į šį lauką informacijos įvesti negalima.

Telefonu pateikiamas kliento slaptažodis

 (Privalomas laukas)

Kliento atsakymas į asmens tapatybei patvirtinti naudojamą klausimą. Atsakymas naudojamas kliento tapatybei nustatyti, susisiekus su banku telefonu.

Bazinė valiuta

 (Privalomas laukas)

Iš sąrašo pasirinkite bazinę valiutą.

Pradinių slaptažodžių ir naudotojo vardų, reikalingų elektroninėms prekybos platformoms, gavimo priemonės

Rodomos pradinių slaptažodžių ir naudotojo vardų, reikalingų elektroninėms prekybos platformoms, gavimo priemonės. Į šį lauką informacijos įvesti negalima.

Klientas patvirtina, kad yra įtrauktas į emitento, kurio finansinėmis priemonėmis prekiaujama bet kokioje reguliuojamojoje rinkoje, viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų sąrašus

 (Privalomas laukas)

Klientas patvirtina, kad yra įtrauktas į emitento, kurio finansinėmis priemonėmis prekiaujama bet kokioje reguliuojamojoje rinkoje, viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų sąrašus.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.