Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Iesniegums par finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma noslēgšanu

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt bankai iesniegumu finanšu instrumentu konta atvēršanai un darījumu līguma noslēgšanai.

Pirms iesnieguma ievadīšanas, nepieciešams apliecināt, ka vēlaties Citadele internetbankā noslēgt līgumu/līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kā arī apliecināt, ka iepazināties ar spēkā esošiem Citadele internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumiem. Lai to apliecinātu, noklikšķiniet uz pogas "Apstiprināt un tālāk", Jums tiks atvērta nākamā lapa iesnieguma ievadei.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas, lūdzu pārliecinieties, par tā izpildes gaitu bankā. Rīkojuma/iesnieguma statusu, kas parāda apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt sadaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture". Bankas operators ir sācis apstrādāt Jūsu iesniegumu, ja tas ir statusā "Tiek apstrādāts".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Informācija par klientu

Klienta informāciju mainīt nav iespējams.

Kontaktinformācija

Tālrunis mājās

Klienta mājas tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mājas tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Mobilais tālrunis

Klienta mobilā tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mobilā tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

E-pasts

Klienta e-pasta adrese. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt e-pasta adresi var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Klienta saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Banku

Tiek rādīti klienta saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Banku. Šis lauks nav ievadāms.

Ikgadējā kontu pārskata saņemšanas veids

Tiek rādīts ikgadējā kontu pārskata saņemšanas veids. Šis lauks nav ievadāms.

Klienta statuss

Tiek rādīts klienta statuss. Šis lauks nav ievadāms.

Klienta telefona parole

 (Obligāts)

Identifikācijas jautājuma atbilde. Tiek lietota, klienta identifikācijai, kontaktējoties ar Bankas operatoru pa telefonu.

Bāzes valūta

 (Obligāts)

No saraksta izvēlieties bāzes valūtu.

Elektronisko tirdzniecības platformu lietošanai nepieciešamo Sākotnējo paroļu un Lietotājvārdu saņemšanas veids

Tiek rādīts elektronisko tirdzniecības platformu lietošanai nepieciešamo Sākotnējo paroļu un Lietotājvārdu saņemšanas veids. Šis lauks nav ievadāms.

Klients apliecina, ka ir iekļauts emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura FI atrodas apgrozībā kādā no regulētajiem tirgiem

 

Norādiet, vai klients apliecinā, ka ir emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura FI atrodas apgrozībā kādā no regulētajiem tirgiem.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.