Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Rasti nurodymą

Dalyje "Investicinių nurodymų paieška" galite atlikti investicinių nurodymų paiešką pagal įvairius kriterijus. Galite ieškoti bet kokiame tvarkymo etape esančių nurodymų.

Galite pasirinkti visus arba kai kuriuos pasirinkimo kriterijus, arba nė vieno iš jų. Jeigu pagal pasirinkimo kriterijus sudarytų nurodymų sąrašas per ilgas (apima daugiau nei 500 įrašų), bus rodomas klaidos pranešimas. Jeigu nepavyksta rasti nė vieno atrankos kriterijus atitinkančio nurodymo, bus parodytas atitinkamas pranešimas, tada galėsite pakeisti pasirinkimo kriterijus. Galite ieškoti nurodymų pagal bet kokį teksto fragmentą arba naudoti nežinomų teksto fragmentų pakaitos simbolį.

Norėdami gauti išsamią informaciją, spauskite investicinį nurodymą. Atsižvelgiant į nurodymo būseną ir rūšį galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti komentarus arba banko tarnautojo pateiktą informaciją, pavyzdžiui, nurodymo atmetimo priežastį.

Spauskite bet kurio atrinktų nurodymų sąrašo stulpelio pavadinimą ir sąrašas bus surūšiuotas pagal šį stulpelį didėjimo tvarka, o jeigu dar kartą paspausite stulpelį, sąrašas bus surūšiuotas mažėjimo tvarka.