Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Meklēt rīkojumu

Sadaļā "Investīcijas rīkojumu meklēšana" iespējams meklēt investīcijas rīkojumus pēc dažādiem parametriem. Meklējamais rīkojums var atrasties jebkurā apstrādes procesa posmā.

Meklēšanai var izmantot visus, dažus vai nevienu atlases kritēriju. Ja atlases kritērijiem atbilstošo rīkojumu saraksts ir pārāk garš (pārsniedz 500 ierakstu), tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ja atlases kritērijiem neatbilst neviens rīkojums, tiek parādīts atbilstošs paziņojums un piedāvāta iespēja mainīt atlases kritērijus. Pastāv iespēja meklēt rīkojumus pēc vairākiem teksta fragmentiem, aizstājot nezināmo teksta fragmentu ar zīmi %.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu investīcijas rīkojumu, noklikšķiniet uz attiecīgā rīkojuma. Atkarībā no rīkojuma veida un statusa, ir pieejamas papildus iespējas:

Laukā "Informācija klientam" var apskatīt Bankas operatora komentāru/informāciju, piemē“ram, rīkojuma atteikuma iemesls.

Noklikšķinot uz kāda no atlasīto rīkojumu saraksta kolonnu nosaukumiem, saraksts tiek sakārtots augošā secībā pēc šīs kolonnas, noklikšķinot vēlreiz uz tās pašas kolonnas nosaukuma - saraksts tiek sakārtots dilstošā secībā.