Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīkojums par ieguldījumu fonda daļu pirkšanu vai pārdošanu

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz banku rīkojumu par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pirkšanu vai pārdošanu. Šī iespēja jums ir pieejama, ja esat atvēris finanšu instrumentu kontu.

Investēšana fondos – ir viens no izplatītākajiem un efektīvākajiem naudas līdzekļu ieguldīšanas veidiem mūsdienās. Daudzu ieguldītāju kapitālu apvienošana dod iespēju paplašināt investīciju iespēju spektru un īstenot profesionālu šo līdzekļu pārvaldīšanu. Līdzekļu ieguldīšana investīciju fondos jau vairāk kā gadsimtu demonstrē savas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem ilgtermiņa ieguldījumu veidiem. Ieguldīšana fondos ne tikai palīdz pasargāt kapitālu no vērtības krišanās, kas rodas inflācijas rezultātā, bet arī dod iespēju iegūt stabilus un augstus ienākums. Pie tam ieguldījumiem fondos piemīt augsta likviditāte pie plašas ieguldījumu diversifikācijas.

Banka piedāvā saviem klientiem iegādāties gan Citadele Asset Management , gan ārvalstu līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu daļas.

Klientu rīkojumus internetbankā iespējams nosūtīt uz banku visu diennakti, apstrādāti rīkojumi tiks bankas darba laikā.  Rīkojums, kura apstrādi vēl nav sācis bankas operators, ir statusā "Gaida apstrādi".

Internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Izlabojiet kļūdaini ievadītos laukus.

Ja rīkojuma visi lauki ir aizpildīti pareizi, pēc rīkojuma apstiprināšanas tas tiek nosūtīts uz banku un jūs saņemat paziņojumu "Rīkojums sekmīgi nosūtīts".

Pēc rīkojuma nosūtīšanas, lūdzu pārliecinieties, par jūsu rīkojuma izpildes gaitu bankā. Rīkojuma statusu, kas parāda apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt sadaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture". Bankas operators ir sācis apstrādāt jūsu rīkojumu, ja rīkojums ir statusā "Tiek apstrādāts".

Rīkojumu iespējams izdrukāt sadaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture".

Katrā no rīkojuma sagatavošanas posmiem pirms nosūtīšanas uz izpildi to ir iespējams atcelt vai saglabāt ievadīto informāciju vēlākai apstrādei.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Investīciju konta numurs

 (Obligāts lauks)

Norādiet jums pieejama investīciju konta numuru, no kura  ņemt līdzekļus operācijām ar vērtspapīriem.

Operācijas veids

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta operācijas veidu:

Fonda nosaukums

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta investīciju fonda nosaukumu. Pie fonda tiek parādīta arī akciju klase, kas tiek piedāvāta, piemēram A klases akcijas, kā arī attiecīgās akcijas dividenžu politika, piemēram, dividenžu akcija vai uzkrājošā akcija.

Daļu skaits

 (Obligāts lauks)

Ieguldījumu apliecību skaits, kas tiek pirktas vai pārdotas.

Valūta

 (Obligāts lauks)

Darījuma valūta.

Summa

 (Obligāts lauks)

Darījuma kopējā summa.

*Ja operācijas veids ir "Pirkt", jāaizpilda lauki "Summa" un "Valūta" , bet laukam "Daļu skaits" jābūt tukšam.
Ja operācijas veids ir "Pārdot", jāaizpilda vai nu lauks "Daļu skaits", vai lauki "Summa" un "Valūta".

Informācija bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.