Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīkojums par opciju pirkšanu vai pārdošanu

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja dot bankai rīkojumu pirkt vai pārdot opcijas uz akcijām, kas tiek tirgotas ASV biržās. Šī iespēja jums ir pieejama, ja jums ir atvērts vērtspapīru konts un noslēgts līgums par vērtspapīru tirdzniecību.

Opcija (vai izvēles darījums) ir līgums, kur viena puse nodod otrai pusei tiesības, bet neuzliek par pienākumu, pirkt vai pārdot noteiktus aktīvus noteiktā laikā par noteiktu cenu.

Opciju var gan pirkt, gan pārdot. Opcijas tiek slēgtas uz noteiktu laika termiņu

Klientu rīkojumus internetbankā iespējams nosūtīt uz Banku visu diennakti, apstrādāti rīkojumi tiks dīlera darba laikā.  Rīkojums, kura apstrādi vēl nav sācis bankas operators, ir statusā "Gaida apstrādi".

Pēc rīkojuma nosūtīšanas, lūdzu pārliecinieties, par jūsu rīkojuma izpildes gaitu bankā. Rīkojuma statusu, kas parāda apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt nodaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture". Bankas operators ir sācis apstrādāt jūsu rīkojumu, ja rīkojums ir statusā "Tiek apstrādāts".

Katrā no rīkojuma sagatavošanas posmiem pirms nosūtīšanas uz izpildi to ir iespējams atcelt vai saglabāt ievadīto informāciju vēlākai apstrādei.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Investīciju konta numurs

 (Obligāts lauks)

Norādiet jums pieejama investīciju konta numuru, no kura ņemt līdzekļus operācijām ar vērtspapīriem.

Operācijas veids

 (Obligāts lauks)

Opciju skaits

 (Obligāts lauks)

Opciju skaits, kas tiek pirktas vai pārdotas.

Beigu termiņš

 (Obligāts lauks)

Opcijas darbības laika beigu termiņš. Jānorāda mēnesis un gads. Kā beigu termiņš tiks uzstādīta norādītā mēneša trešā piektdiena.

Opcijas veids

 (Obligāts lauks)

Bāzes akciju simbols

Opcijas pamatā esošo akciju simbols, t.i., ir akcijai piešķirtais burtu kods (ticker symbol) - kodēts akcijas emitenta uzņēmuma apzīmējums.

Bāzes akciju emitents

 (Obligāts lauks)

Opcijas pamatā esošo akciju emitents.

Opcijas līgumcena

 (Obligāts lauks)

Fiksēta cena (Strike price) par kuru opcijas īpašniekam līdz noteiktam datumam ir tiesības realizēt opciju  - pirkt vai pārdot attiecīgās akcijas.

Rīkojuma veids

 (Obligāts lauks)

Cena (Opcijas prēmija)

 

Opciju līguma cena.  Obligāti jānorāda, ja rīkojuma tips ir LMT (Limit). MKT (Market) rīkojumiem nav jānorāda.

Valūta

 (Obligāts lauks)

Opcijas prēmijas valūta.

Rīkojuma darbības termiņš

 (Obligāts lauks)

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.