Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Dokumentų sąrašas

Dalyje "Investicinių nurodymų istorija" galite peržiūrėti visų per internetinės bankininkystės sistemą per nurodytą laikotarpį pateiktų investicinių nurodymų sąrašą, taip pat peržiūrėti išsamią informaciją apie tam tikrą investicinį nurodymą.

Norėdami gauti išsamią informaciją, spauskite investicinį nurodymą. Atsižvelgiant į nurodymo būseną ir rūšį galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti komentarus arba banko tarnautojo pateiktą informaciją, pavyzdžiui, nurodymo atmetimo priežastį.

Spauskite bet kurio atrinktų nurodymų sąrašo stulpelio pavadinimą ir sąrašas bus surūšiuotas pagal šį stulpelį didėjimo tvarka, o jeigu dar kartą paspausite stulpelį, sąrašas bus surūšiuotas mažėjimo tvarka.

Atšaukti ir pakeist

Paspaudus mygtuką, bus atvertas naujas puslapis, kuriame galėsite išsiųsti bankui nurodymą atšaukti ir pakeisti pasirinktą nurodymą – ankstesnis nurodymas bus atšauktas ir pakeistas modifikuotu nurodymu. Ši parinktis galima nurodymams, kurių būsena "Tvarkomas" arba "Laukiama tvarkymo".

Atšaukti operaciją

Paspaudus mygtuką, bus atvertas naujas puslapis, kuriame galėsite išsiųsti bankui nurodymą atšaukti pasirinktą nurodymą. Ši parinktis galima nurodymams, kurių būsena "Tvarkomas" arba "Laukiama tvarkymo".