Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Dokumentų sąrašas

Dalyje "Investicinių nurodymų istorija" galite peržiūrėti visų per internetinės bankininkystės sistemą per nurodytą laikotarpį pateiktų investicinių nurodymų sąrašą, taip pat peržiūrėti išsamią informaciją apie tam tikrą investicinį nurodymą.

Norėdami gauti išsamią informaciją, spauskite investicinį nurodymą. Atsižvelgiant į nurodymo būseną ir rūšį galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti komentarus arba banko tarnautojo pateiktą informaciją, pavyzdžiui, nurodymo atmetimo priežastį.

Spauskite bet kurio atrinktų nurodymų sąrašo stulpelio pavadinimą ir sąrašas bus surūšiuotas pagal šį stulpelį didėjimo tvarka, o jeigu dar kartą paspausite stulpelį, sąrašas bus surūšiuotas mažėjimo tvarka.

Cancel and replace

Click the button and a new page is opened allowing you to send an order to the bank to cancel and replace the selected order - the previous order will be cancelled and replaced with the modified order. This option is available for orders with the "Processing" or "Awaiting processing" status.

Cancel operation

Click the button and a new page is opened allowing you to send an order to the bank to cancel the selected order. This option is available for orders with the "Processing" or "Awaiting processing" status.