Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Apžvalga

Šioje dalyje pateikiama informacija apie jūsų vertybinių popierių portfelius ir pasirinkto laikotarpio operacijų su vertybiniais popieriais išrašai. Išrašai pateikiami pagal vertės nustatymo datą.

Puslapį sudaro kelios dalys

Portfelio pozicijų apžvalga

Portfelio pozicijų apžvalga pateikiama pagal vertės nustatymo datą, įvestą lauke "iki". Apžvalgoje taip pat pateikiama investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį. Norėdami gauti apžvalgą, įveskite reikiamą ataskaitinį laikotarpį ir spustelėkite "Ieškoti".

Portfelio pozicijų apžvalgos funkcija leidžia parodyti informaciją apie šias vertybinių popierių rūšis: skolos vertybinius popierius, akcijas, investicinių fondų kapitalo dalis, į portfelį įtrauktus banko indėlius, išvestines finansines priemones ir atpirkimo paskolas, taip pat portfelio investicinės sąskaitos likutį sąskaitos valiuta ir portfelio valiuta (skaičiavimams naudojamas nurodytas valiutos kursas) bei visos portfelio vertės procentinę dalį.

Pastaba. Akcijos yra paprastosios bendrovių akcijos. Išvestinės finansinės priemonės – tai finansinės priemonės, kurių vertė nustatoma pagal kitų pagrindinių finansinių priemonių vertę. Išvestinių finansinių priemonių pavyzdžiai gali būti pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai arba apsikeitimo sandoriai.

Ataskaitos pinigų dalyje rodomas piniginių lėšų likutis portfelyje tiek sąskaitos, tiek portfelio valiuta (skaičiuojant naudojamas nurodytas valiutos kursas) ir visos portfelio vertės procentinė dalis.

Laukuose "Kaina" ir "Vertė" rodoma toliau pateikta informacija.

Skolos vertybiniams popieriams:

Akcijoms:

Investicinių fondų kapitalo dalims:

Banko indėliams:

Atpirkimo paskoloms:

Informacija apie išankstinius sandorius FOREX (užsienių valiutų) rinkoje rodoma dalyje "Išvestinės finansinės priemonės":

Jeigu pasirinktai vertės nustatymo dienai nėra visos informacijos, bus parodytas atitinkamas pranešimas.

Operacijų su vertybiniais popieriais išrašas

Norėdami gauti išrašą, įveskite vertės nustatymo dienas ir spauskite "Ieškoti". Sąraše bus pateiktos operacijos su vertybiniais popieriais per nurodytą laikotarpį nurodant vertės nustatymo datas.

Į sąrašą įtrauktos operacijos pateikiamos chronologine tvarka pagal operacijos vertės nustatymo datą. Apie kiekvieną operaciją rodoma ši informacija: