Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Finansinių priemonių gavimas

Šioje dalyje galite į banką išsiųsti nurodymą gauti finansines priemones. Ši parinktis prieinama, jeigu turite finansinių priemonių sąskaitą.

Išsiuntę nurodymą į banką, jo būseną galite patikrinti dalyje "Investavimo nurodymų istorija".

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Finansinių priemonių sąskaitos Nr.

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite savo investicinės sąskaitos numerį, kuri bus naudojama norint gauti finansines priemones.

Nurodymo data

 (Privalomas laukas)

Nurodymo data.

Vertės nustatymo data (gavimo data)

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių gavimo data.

Finansinių priemonių aprašymas (pavadinimas)

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių aprašymas. Emitentas, finansinių priemonių rūšis, konkretus finansinių priemonių pavadinimas ir pan.

ISIN kodas

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių ISIN kodas.

Finansinių priemonių suma

 (Privalomas laukas)

Gautinų finansinių priemonių suma.

Valiuta

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite finansinių priemonių valiutą.

Biržos pavadinimas

Pasirinkite biržą.

Siuntėjo vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių siuntėjo vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

Siuntėjo asmens kodas (ID) arba registracijos numeris

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių siuntėjo asmens kodas (ID) arba registracijos numeris.

Siuntėjo finansinių priemonių sąskaitos Nr.

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių siuntėjo finansinių priemonių sąskaitos numeris.

Siuntėjo banko pavadinimas

 (Privalomas laukas)

Finansinių priemonių siuntėjo banko pavadinimas.

Siuntėjo depozitoriumo duomenys

Finansinių priemonių siuntėjo depozitoriumo duomenys. Pavyzdžiui, depozitoriumo pavadinimas, sąskaitos depozitoriume numeris.

Kontaktinė informacija

Patikrinkite savo kontaktinę informaciją. Jeigu ji neatnaujinta, baigę nurodymą, pakeiskite duomenis, pateiktus meniu "Profilis" dalyje "Kontaktinė informacija".

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.