Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīkojums par akciju pirkšanu vai pārdošanu

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz banku rīkojumu par akciju pirkšanu vai pārdošanu  nozīmīgākajos akciju tirgos. Šī iespēja jums ir pieejama, ja esat atvēris vērtspapīru kontu.

Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina īpašuma tiesības uz uzņēmējsabiedrības daļu, dodot tiesības piedalīties tās pārvaldē un saņemt peļņas daļu - dividendi.

Klientu rīkojumus internetbankā iespējams nosūtīt uz banku visu diennakti, apstrādāti rīkojumi tiks dīlera darba laikā.  Rīkojums, kura apstrādi vēl nav sācis bankas operators, ir statusā "Gaida apstrādi".

Pēc rīkojuma nosūtīšanas, lūdzu pārliecinieties, par jūsu rīkojuma izpildes gaitu bankā. Rīkojuma statusu, kas parāda apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt sadaļā "Investīcijas rīkojumu vēsture". Bankas operators ir sācis apstrādāt jūsu rīkojumu, ja rīkojums ir statusā "Tiek apstrādāts".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Investīciju konta numurs

 (Obligāts lauks)

Norādiet jums pieejama investīciju konta numuru, no kura  ņemt līdzekļus operācijām ar vērtspapīriem.

Operācijas veids

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta operācijas veidu:

Akciju skaits

 (Obligāts lauks)

Akciju skaits, kas tiek pirktas vai pārdotas.

Akcijas simbols

 (Obligāts lauks)*

Akcijai piešķirtais burtu kods (ticker symbol) - kodēts emitenta uzņēmuma apzīmējums.

Akciju emitenta nosaukums

 (Obligāts lauks)*

Uzņēmuma nosaukums, kas emitējis akcijas (issuer).

ISIN kods

 (Obligāts lauks)*

Obligācijas ISIN kods. ISIN kods (International Securities Identification Number) – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs. 

*Jāaizpilda vismaz viens no laukiem "Akcijas simbols", "Akciju emitenta nosaukums", "ISIN kods".

Rīkojuma veids

 

Cena

 

Akcijas cena, par kādu notiek darījums. Obligāti jānorāda LMT (Limit) un STP-LMT (Stop-Limit) rīkojumiem.

Stop cena

 

Stop cena obligāti jānorāda STP-LMT (Stop-Limit) un STP-MKT (Stop) rīkojumiem - tā ir cena, kuru sasniedzot šie rīkojumi stājas spēkā.

Stop cenas attālums no tirgus cenas

 

Izmanto Trail-STP (Trail-Stop) rīkojumam. Laukā jānorāda summa (Trail amount), par kādu stop cena atšķirsies no tirgus cenas . Mainoties tirgus cenai, mainās arī stop cena.

Valūta

 

Darījuma valūta.

Biržas nosaukums

 

Izvēlieties no saraksta biržu, kurā vēlaties veikt darījumu.

Rīkojuma darbības termiņš

 (Obligāts lauks)

Norādiet rīkojuma darbības termiņu:

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.