Login

Avalehekülg

Kontod ja kaardid

Maksed

Välismaksete näited

Hoiused

Laenud

SMS pank

Dokumentide ajalugu

Kirjavahetus pangaga

Seaded

Ostud internetis

Sisenemine internetipanka

Internetipanka sisenemiseks sisestage palun kasutajatunnus ja parool.

Kasutajatunnus ja parool internetipanka esmaseks sisenemiseks antakse Pangast sidekanalite kasutamise lepingu sõlmimisel. Esmakordsel internetipanka sisenemisel palutakse muuta parool. Turvalisuse tagamiseks tuleb parooli perioodiliselt muuta.

Turvalisus

Sisestatav parool kuvatakse tärnidena. Sisestatud parooli kinnitamiseks vajutage nupul "Sisesta".

Volitamata juurdepääsude eest vastutate isiklikult, kui olete avaldanud kolmandale isikule oma kasutajatunnuse ja parooli. Parooli unustamise korral võtke ühendust Panga infoteenuse numbril, mille leiate lehekülje alumisest osast. Teie isik tuvastatakse ees- ja perekonnanime, internetipanga kasutajatunnuse ja identifitseeriva küsimuse ning selle vastuse abil, mis te määrasite sidekanalite kasutamise lepingu sõlmimisel. Teile antakse ühekordseks sisenemiseks uus parool, mis tuleb sisenemisel koheselt muuta. Parooli muutmiseks kasutage menüü "Parameetrid" osa "Parooli muutmine".

Parooli aegumise ning parooli viiekordse järjestikku valesti sisestamise korral blokeeritakse teie juurdepääsuõigus internetipanka. Internetipanga blokeeringuks vabastamiseks võtke ühendust Panga infoteenuse numbril.

Lehekülje kirjeldus.

Kasutajatunnus

 (Kohustuslik)

Teie kasutajatunnus internetipangas.

Parool

 (Kohustuslik)

Hetkel kehtiv parool. Parool peab olema min 8 ja max 20 märki, millest vähemalt 6 märki peavad üksteisest erinema ja vähemalt üks märk on number ja üks on täht. Kasutada tohib ainult ladina tähestiku tähti ja numbreid, st a–z, A–Z, 0–9. Süsteem eristab suur- ja väiketähti. See tähendab, et suur- ja väiketähti käsitletakse erinevate sümbolitena.

Sisesta

Vajutades antud nupule kontrollitakse sisestatud kasutajatunnuse ja parooli õigsust. Õige kasutajatunnuse ja parooli sisestamisel pääsete autoriseerimisleheküljele. Internetipanga blokeeringu korral võtke ühendust Panga infoteenuse numbril.