Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Prisijungimas

Norėdamas prisijungti prie Internetinės bankininkystės, įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pirmam prisijungimui skirti naudotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos gavote pasirašydami sutartį dėl Internetinės bankininkystės paslaugų. Prie Internetinės bankininkystės prisijungiant pirmą kartą jūsų yra prašoma pasikeisti suteiktą slaptažodį. Saugumo sumetimais Internetinė bankininkystė periodiškai paprašys pakeisti galiojantį slaptažodį.

Saugumas

Įvedus slaptažodį, jis rodomas žvaigždutės simboliais. Norėdami patvirtinti įrašą, spustelėkite mygtuką "Tęsti".
Siekiant užkirsti kelią neteisėtam Internetinės bankininkystės naudojimui, esate asmeniškai atsakingas už savo naudotojo vardo ir slaptažodžio neatskleidimą tretiesiems asmenims. Jei pamiršote savo slaptažodį, dešinėje puslapio apačioje nurodytu telefonu susisiekite su informacijos tarnyba arba Internetinės bankininkystės konsultantu. Jūs būsite identifikuotas pagal jūsų vardą, pavardę ir Internetinės bankininkystės naudotojo vardą, taip pat remiantis identifikuojančiu klausimu ir atsakymu, kurį nurodėte pasirašę Internetinės bankininkystės paslaugų sutartį. Internetinės bankininkystės konsultantas jums pasakys vienkartinį slaptažodį, kuris bus naudojamas prisijungiant prie Internetinės bankininkystės ir po to nedelsiant pakeičiamas ilgalaikiu slaptažodžiu. Norėdamas pasikeisti slaptažodį, naudokite meniu "Profilis" skirsnį "Slaptažodžio keitimas".
Jūsų prieiga prie Internetinės bankininkystės bus užblokuota, jei dabartinio slaptažodžio galiojimo laikas pasibaigė ir jis nebuvo pakeistas, arba yra buvę 5 iš eilės nepavykę bandymai prisijungti (slaptažodis buvo įvestas neteisingai). Jei norite atblokuoti prieigą, turite kreiptis į Internetinės bankininkystės konsultantą.

Puslapio laukų aprašymas. PRISIJUNGTI PRIE INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS

Naudotojo vardas (privalomas)
Jūsų Internetinės bankininkystės naudotojo vardas, kuris nurodytas Internetinės bankininkystės sutartyje.
Dėmėsio! Būkite atidūs vesdami Naudotojo vardą, sistema mažąsias ir didžiąsias raides traktuoja kaip skirtingus simbolius.

Slaptažodis (privalomas)
Dabartinis slaptažodis.
Minimalus slaptažodžio simbolių skaičius yra 8, maksimalus – 20, iš kurių mažiausiai 6 simboliai skiriasi vienas nuo kito ir bent vienas – skaitmuo ir viena – raidė. Galima naudoti tik lotyniškos abėcėlės raides ir skaitmenis, t. y. a–z, A–Z, 0–9.
Dėmėsio! Sistema skiria didžiąsias ir mažąsias raides. Tai reiškia, kad mažosios ir didžiosios raidės laikomos skirtingais simboliais.

Įvesti
Spustelėkite mygtuką ir įvesta prisijungimo informacija bus patvirtinta. Jei naudotojo vardas ir slaptažodis bus įvesti teisingai, pateksite į autorizavimo puslapį. Jei prieiga prie Internetinės bankininkystės yra užblokuota, prašome kreiptis į Internetinės bankininkystės konsultantą.


IDENTIFIKUOTI NEPAVYKO