Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pieslēgšanās internetbankai

Lai pieslēgtos internetbankai, ievadiet savu pieslēgšanās vārdu un pastāvīgo paroli.

Pieslēgšanās vārdu un paroli pirmajai pieslēgšanās reizei jūs saņēmāt, noslēdzot līgumu par internetbankas izmantošanu. Pirmo reizi pieslēdzoties internetbankai, jums tiek prasīts nomainīt šo paroli. Turpmāk drošības nolūkos internetbanka periodiski lūgs jūs nomainīt savu pastāvīgo paroli.

Drošība

Parole ievadīšanas brīdī tiek parādīta ekrānā “zvaigznīšu” veidā. Ievadi apstiprina, noklikšķinot uz pogas "Turpināt".
Lai novērstu nesankcionētu pieeju internetbankai, jūs esat personīgi atbildīgs par sava pieslēgšanās vārda un paroles neizpaušanu citām personām. Ja gadījumā esat aizmirsis internetbankas lietotāja paroli, sazinieties ar informācijas centru vai internetbankas operatoru. Jūsu identifikācija notiks pēc jūsu vārda, uzvārda, internetbankas pieslēgšanās vārda un pamatojoties uz identifikācijas jautājumu un atbildi, ko esat norādījis, slēdzot līgumu par Internetbankas pakalpojumu izmantošanu. Internetbankas operators jums nosauks vienreizējo paroli, ar kuru jums jāpieslēdzas Internetbankai un kura nekavējoties jānomaina uz pastāvīgo paroli. Paroles maiņu veic izvēlnes “Parametri” sadaļā “Paroles maiņa”.
Ja pastāvīgā parole ir novecojusi un nav tikusi nomainīta vai ir bijuši vairāk nekā 5 neveiksmīgi pieslēgšanās mēģinājumi pēc kārtas (parole ievadīta kļūdaini), jūsu pieeja internetbankai tiek bloķēta un turpmākā darbība ar internetbanku ir iespējama tikai, sazinoties ar internetbankas operatoru.

Dialoga loga apraksts. PIESLĒGŠANĀS INTERNETBANKAI

Pieslēgšanās vārds (obligāts)
Jūsu internetbankas pieslēgšanās vārds, kas norādīts līgumā par internetbankas izmantošanu.
Uzmanību! Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atšķirīgi simboli.

Parole (obligāts)
Pastāvīgā parole.
Paroles minimālais garums ir 8 simboli un maksimālais - 20 simboli, no tiem vismaz 6 simboli ir atšķirīgi, vismaz viens no tiem ir burts un viens - cipars. Parolei var izmantot tikai latīņu alfabēta burtus un ciparus, t.i., šādus simbolus: a - z, A - Z, 0 - 9.
Uzmanību! Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atšķirīgi simboli.

Turpināt
Noklikšķinot uz pogas, ievadītā pieslēgšanās informācija tiek pārbaudīta. Ja pieslēgšanās vārds un parole ir ievadīti pareizi, tiek atvērts autorizācijas dialoga logs. Ja pieeja internetbankai tiek bloķēta, sazinieties ar internetbankas operatoru.