Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Nustatymai

Šioje skiltyje galite keisti Internetinės bankininkystės parametrus.

MOKĖJIMO NUMERIO FORMATAS

Sekos numeris

Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad sistema generuotų mokėjimo eilės numerį.

Mokėjimo numerio negeneravimas automatiškai

Pasirinkite šią parinktį, jei norite pats įvesti mokėjimo numerį.

Su priekyje esančiais nuliais iki... simbolių

Pasirinkite šią parinktį ir nustatykite bendrą mokėjimo numerio simbolių skaičių, jei norite, kad nurodyto mokėjimo numerio priekyje sistema pridėtų nulius. Mokėjimo numerį gali sudaryti tik skaitmenys.

PAKEISTI SLAPTAŽODĮ

Nuolatinio slaptažodžio keitimo intervalas

Slaptažodžio keitimo intervalas gali svyruoti nuo 10 iki 90 dienų. Taikomas intervalas pradeda galioti po kito slaptažodžio keitimo.

PAKEISTI PRISIJUNGIMO SEANSO SKIRTOJO LAIKO PABAIGĄ

Prisijungimo seanso skirtojo laiko pabaiga

Nustatykite prisijungimo seanso skirtojo laiko pabaigą neatliekant veiksmų (nuo 5 iki 30 minučių). Nurodyta vertė galioja nuo kito prisijungimo seanso.

SKILTYJE "KURTI NAUJĄ MOKĖJIMĄ" RODYTI RUOŠINIUS

Rodyti bloką "Apmokėkite sąskaitas internetu"

Pažymėkite šį langelį ir skiltyje "Kurti naują mokėjimą" matysite Banko Ruošinius.

Rodyti bloką "Naudotojo ruošiniai"

Pažymėkite šį langelį ir skiltyje "Kurti naują mokėjimą" matysite savo Ruošinius. Šie ruošiniai visada yra pateikiami skilties "Ruošiniai" dalyje "Ruošinių sąrašas".

SĄSKAITOS NUMERIO VAIZDAVIMO PARINKTYS

Rodyti sąskaitos rūšį

Dokumentuose (mokėjimuose, nurodymuose, paraiškose ir t.t.) iš sąskaitų sąrašo pasirinkus sąskaitą bus rodoma sąskaitos numeris ir rūšis.

Rodyti sąskaitos pavadinimą

Dokumentuose (mokėjimuose, nurodymuose, paraiškose ir t.t.) iš sąskaitų sąrašo pasirinkus sąskaitą bus rodoma sąskaitos numeris ir pavadinimas.

SKYRIKLIAI

Šioje skiltyje galite nurodyti skyriklius, kurie bus naudojami išsaugant informaciją faile. Lauko skyriklis turėtų skirtis nuo dešimtainės dalies skyriklio.

Laukų skyriklis

Laukų skyriklis gali būti vertikalus brūkšnys, kablelis arba kabliataškis.
Pastaba. Norėdami sukurtą failą atidaryti su MS Excel programa, kaip laukų skyriklį naudokite kabliataškį.

Dešimtainių dalių skyriklis

Dešimtainės dalies skyriklis gali būti taškas arba kablelis.

MOKESČIO SĄSKAITA

Rodyti mokesčio sąskaitą

Mokesčio sąskaitos lauke pažymėkite šį langelį, kad jis būtų prieinamas visuose mokėjimo įvedimo ekranuose. Galite nurodyti sąskaitą, nuo kurios bus nuskaitomas tam tikras mokestis. Standartiškai debeto sąskaita yra apmokestinama.

Išsaugoti parametrus

Paspauskite mygtuką ir išsaugosite Internetinės bankininkystės parametrų pakeitimus.

Atšaukti

Spustelėkite mygtuką, jei norite atšaukti padarytus pakeitimus.