Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Bloķēt karti uz laiku

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja uz laiku bloķēt maksājumu kartes darbību. Ar bloķētu karti nav iespējams norēķināties par precēm un pakalpojumiem, izņemt skaidru naudu bankomātā un veikt citus darījumus. Klienta bloķētu karti var atbloķēt ar rīkojumu "Atbloķēt karti".

Lūdzu, pārliecinieties par rīkojuma izpildi! Ja rīkojums ir sekmīgi izpildīts, tad ir mainījies kartes statuss.

Uzmanību! Ja jūsu karte ir pazaudēta vai nozagta, nekavējoties nosūtiet bankai vai nu rīkojumu "Aizvietot karti", kā iemeslu obligāti norādot, ka karte ir pazaudēta vai nozagta, vai nu rīkojumu brīvā formātā kartes darbības slēgšanai (Sarakste ar banku -> Rīkojums bankai), pretējā gadījumā jūs būsiet atbildīgs par neziņošanas rezultātā radītiem zaudējumiem. Juridiskai personai jānosūta Bankai rīkojums kartes darbības slēgšanai "Slēgt pazaudētu vai nozagtu karti".