Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Uždaryti kortelę dėl praradimo ar vagystės

Šioje skiltyje galite uždaryti mokėjimo kortelę dėl praradimo ar vagystės. Jei kortelė prarandama arba pavagiama, iš karto nusiųskite bankui nurodymą uždaryti kortelę, antraip jūs būsite atsakingi už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad tinkamai nepranešėte apie kortelės praradimą. Kortelės uždarymas yra neatšaukiamas! Uždarytos kortelės negalima atblokuoti. Po kortelės uždarymo su kortele nebus galima atlikti jokių operacijų.

Patikrinkite jūsų nurodymo įvykdymo rezultatą! Nurodymas sėkmingai įvykdytas, jei kortelės statusas pasikeitė.

Jei kortelė nėra prarasta arba pavogta, tačiau norite laikinai blokuoti mokėjimo kortelę, pateikite bankui nurodymą "Blokuoti kortelę", kad vėliau kortelę būtų galima atblokuoti.

Puslapio laukų aprašymas.

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Prašau uždaryti kortelę

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite kortelę, kurią norite uždaryti.

Nurodymo priežastis

 (Privalomas laukas)

Nurodykite, ar kortelė buvo pavogta, ar prarasta.

Praradimas/vagystė

 (Privalomas laukas)

Nurodykite šalį ir miestą, kur jūsų kortelė buvo pavogta arba prarasta.

Data ir laikas

 (Privalomas laukas)

Nurodykite incidento datą ir laiką.

Kontaktinis telefonas

 (Privalomas laukas)

Nurodykite telefono numerį, kuriuo Bankas galėtų su jumis susisiekti.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.