Slēgt pazaudētu vai nozagtu karti

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja slēgt pazaudētas vai nozagtas maksājumu kartes darbību. Ja jūsu karte ir pazaudēta vai nozagta, nekavējoties nosūtiet bankai rīkojumu kartes slēgšanai, pretējā gadījumā jūs būsiet atbildīgs par neziņošanas rezultātā radītiem zaudējumiem. Rīkojums par kartes slēgšanu nav atsaucams! Pēc kartes slēgšanas ar to nav iespējams veikt nekādus darījumus. Ja karte ir slēgta, to nevar atbloķēt.

Lūdzu, pārliecinieties par rīkojuma izpildi! Ja rīkojums ir sekmīgi izpildīts, tad ir mainījies kartes statuss.

Ja jūsu karte nav pazaudēta vai nozagta, bet jūs vēlaties uz laiku bloķēt maksājumu kartes darbību, nosūtiet bankai rīkojumu "Bloķēt karti", kas ļauj vēlāk karti atbloķēt.

Dialoga loga apraksts 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Karte

(Obligāts lauks)

Izvēlieties maksājumu karti, kuru vēlaties slēgt.

Rīkojuma iemesls

(Obligāts lauks)

Norādiet, vai karte ir pazaudēta vai nozagta.

Nozagšanas/ pazaudēšanas vieta

(Obligāts lauks)

Norādiet valsti un pilsētu, kurā karte pazaudēta vai nozagta.

Datums un laiks

(Obligāts lauks)

Norādiet pēc iespējas precīzu notikuma datumu un laiku.

Kontakttālrunis

Norādiet tālruņa numuru, pa kuru nepieciešamības gadījumā Banka var sazināties ar jums.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.

 

A +