Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Naujos kortelės užsakymas

Nauja kortelė su nauja sąskaita

Šios rūšies paraišką pasirinkite norėdami atidaryti naują sąskaitą ar išsiimti naują mokėjimo kortelę. Tam turite atlikti kelis žingsnius:

Kortelė kitam asmeniui (papildoma kortelė)

Šios rūšies paraišką pasirinkite norėdami, kad greta turimos kortelės ir sąskaitos, kuria naudosis jos savininko nurodytas asmuo, papildomos kortelės turėtojas, jums būtų išduota nauja kortelė. Išskleidžiamame sąraše rodomos tik tos kortelės, kurioms ši galimybė yra prieinama. Papildomos kortelės bus tos pačios rūšies ir valiutos kaip pagrindinė kortelė. Kiekvienai kortelei galima nustatyti skirtingas išlaidų ribas, t.y. bendros mėnesio kortelės operacijų sumos apribojimus.

PUSLAPIO APRAŠYMAS. NAUJA KORTELĖ SU NAUJA SĄSKAITA

Prašome atidaryti naują kliento sąskaitą ir kortelę

Kliento, kuriam turi būti atidaryta nauja kortelė ir sąskaita, vardas ir pavardė. Nepildomas laukas.

Sąskaitos valiuta ir Kortelės valiuta

Sąskaitos ir kortelės valiuta. Nepildomas laukas. Jei norite atlikti pakeitimus, turite grįžti į ankstesnį puslapį ir valiutą pakeisti lauke „Kredito limitas.

Kortelės rūšis

Pasirinkta kortelės rūšis. Nepildomas laukas. Norėdami pakeisti kortelės rūšį, grįžkite į ankstesnį puslapį ir pasirinkite kitą kortelę.

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Kontaktinė informacija

Namų telefono numeris

Jūsų namų telefono numeris. Nepildomas laukas. Norėdami pakeisti/įvesti savo namų telefono numerį, eikite į "Profilio" meniu skiltį "Kontaktinė informacija".

Mobiliojo telefono numeris

Jūsų mobiliojo telefono numeris. Nepildomas laukas. Norėdami pakeisti/įvesti savo mobiliojo telefono numerį, eikite į "Profilio" meniu skiltį "Kontaktinė informacija".

E. paštas

Jūsų elektroninio pašto adresas. Nepildomas laukas. Norėdami pakeisti/įvesti savo elektroninio pašto adresą, eikite į "Profilio" meniu skiltį "Kontaktinė informacija".

Informacija apie sąskaitą

Prašau man išduoti kortelę su kredito limitu

"Taip" įvedamas, jei nustatėte kredito limitą. "Ne" įvedamas, jei nenustatėte kredito limito. Nepildomas laukas. Jei norite atlikti pakeitimus, grįžkite į ankstesnį puslapį ir pakeiskite kredito limito sumą lauke "Kredito limitas".

Kredito limito suma kortelės valiuta

Pageidaujama kredito limito suma. Nepildomas laukas. Jei norite atlikti pakeitimus, grįžkite į ankstesnį puslapį ir pakeiskite kredito limito sumą lauke "Kredito limitas".

Informacija apie kortelę

Kliento vardas kortelėje (tik lotyniškos abėcėlės raidėmis)

 (Mandatory)

Įveskite kortelės naudotojo vardą, kuris bus įspaustas ant kortelės. Leidžiama naudoti tik lotynų abėcėlės raides (be lietuvių abėcėlės raidžių). Vardas turi būti toks pat, kaip nurodytas pase.

Kliento pavardė kortelėje (tik lotyniškos abėcėlės raidėmis)

 (Privaloma)

Įveskite kortelės naudotojo pavardę, kuri bus įspausta ant kortelės. Leidžiama naudoti tik lotynų abėcėlės raides (be lietuvių abėcėlės raidžių). Pavardė turi būti tokia pati, kaip nurodyta pase.

Slaptažodis

Atsakymas į identifikavimo klausimą. Pavyzdžiui, atsakymas naudojamas jūsų identifikavimui, jums kreipiantis į Banką.

Kortelę siųsti

 (Privaloma)

Nurodykite Banko klientų aptarnavimo centrą ar atstovybę, kuriame norite atsiimti kortelę, arba įveskite adresą, kuriuo kortelė turėtų būti pristatyta paprastu arba tarptautiniu kurjerių paštu. Siuntimas tarptautiniu kurjerių paštu bus papildomai apmokestintas pagal Banko kainoraštį. Dėmesio!Jei pasirinkta kortelė su kredito limitu, kaip kortelės pristatymo vieta gali būti pasirinktas arba klientų aptarnavimo skyrius.

Kortelės pristatymo adresas

Šie laukai yra privalomi pasirinkus pristatymą paštu. Laukai automatiškai užpildomi adresu pagal Banko turimą informaciją. Automatiškai įvestas adresas prireikus gali būti pakeistas.

Gatvė

 (Privalomas laukas)

Gatvės pavadinimas.

Namo, pastato pavadinimas arba numeris

 (Privalomas laukas)

Namo ar pastato numeris arba pavadinimas.

Butas

Buto numeris.

Miestas, rajonas

 (Privalomas laukas)

Miesto ar rajono pavadinimas.

Šalis

 (Privalomas laukas)

Šalies pavadinimas.

Pašto kodas

 (Privalomas laukas)

Pašto kodas.

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

PUSLAPIO APRAŠYMAS. KITAM ASMENIU SKIRTA KORTELĖ (PAPILDOMA KORTELĖ)

Prašome greta šios kortelės kitam naudotojui išduoti papildomą kortelę

Kortelės, greta kurios kitam naudotojui turėtų būti išduota papildoma kortelė, numeris. Nepildomas laukas.

Sąskaitos valiuta ir Kortelės valiuta

Sąskaitos ir kortelės valiuta. Nepildomas laukas. Papildomos kortelės valiuta sutampa su pagrindinės kortelės valiuta.

Kortelės rūšis

Pasirinkta papildomos kortelės rūšis. Nepildomas laukas. Papildomos kortelės rūšis sutampa su pagrindinės kortelės rūšimi.

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Informacija apie papildomos kortelės turėtoją

Papildomos kortelės turėtojo vardas

 (Privalomas laukas)

Papildomos kortelės turėtojo vardas.

Papildomos kortelės turėtojo pavardė

 (Privalomas laukas)

Papildomos kortelės turėtojo pavardė.

Asmens kodas

Papildomos kortelės turėtojo asmens identifikavimo numeris.

Paso Nr.

 (Privalomas laukas)

Papildomos kortelės turėtojo paso numeris.

Paso išdavimo šalis

 (Privalomas laukas)

Šalis, kuri išdavė pasą papildomas kortelės turėtojui.

Pasą išdavusi institucija

 (Privalomas laukas)

Pasą papildomos kortelės turėtojui išdavusi įstaiga.

Namų telefono numeris

Papildomos kortelės turėtojo namų telefono numeris.

Mobiliojo telefono numeris

Papildomos kortelės turėtojo mobiliojo telefono numeris.

E. paštas

Papildomos kortelės turėtojo e. pašto adresas.

Informacija apie kortelės turėtoją

Bendravimo kalba

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite kalbą, kuria Banko konsultantas turi bendrauti su papildomos kortelės turėtoju.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 (Privalomas laukas)

Įveskite papildomos kortelės turėtojo faktinės gyvenamosios vietos adresą.

Kontaktinis adresas korespondencijai, jei jis skiriasi nuo faktinės gyvenamosios vietos adreso

Įrašykite papildomos kortelės turėtojo adresą korespondencijai, jei jis skiriasi nuo faktinės gyvenamosios vietos adreso.

Kortelės turėtojo ryšiai su klientu

 (Privalomas laukas)

Nurodykite, kaip su jumis yra susijęs papildomas kortelės turėtojas.

Informacija apie kortelę

Papildomos kortelės turėtojo vardas kortelėje (tik lotyniškos abėcėlės raidėmis)

 (Privalomas laukas)

Įrašykite papildomos kortelės turėtojo vardą, kuris bus įspaustas ant kortelės. Leidžiama naudoti tik lotynų abėcėlės raides (be lietuvių abėcėlės raidžių). Vardas turi būti toks pat, kaip nurodytas pase.

Papildomos kortelės turėtojo pavardė kortelėje (tik lotyniškos abėcėlės raidėmis)

 (Privalomas laukas)

Įrašykite papildomos kortelės turėtojo pavardę, kuri bus įspausta ant kortelės. Leidžiama naudoti tik lotynų abėcėlės raides (be lietuvių abėcėlės raidžių). Pavardė turi būti tokia pati, kaip nurodyta pase.

Slaptažodis

 (Privalomas laukas)

Atsakymas į identifikavimo klausimą. Pavyzdžiui, atsakymas naudojamas papildomos kortelės turėtojo identifikavimui, jam kreipiantis į Banką.

Prašome nustatyti kalendorinio mėnesio išlaidų limitą:

 (Privalomas laukas)

Jei reikia, įveskite papildomos kortelės mėnesio išlaidų limitą.

Kortelę siųsti

 (Privalomas laukas)

Nurodykite Banko klientų aptarnavimo centrą, kuriame norėtumėte atsiimti kortelę arba įvesti adresą, kuriuo kortelė turėtų būti pristatyta paprastu arba tarptautiniu kurjerių paštu. Pasirinkus kortelės pristatymą paštu Lietuvoje, kortelė per 7 darbo dienas bus pristatyta 2 atskirais paketais: pirma – kortelės PIN kodas, tada – pati kortelė. Siuntimas tarptautiniu kurjerių paštu bus papildomai apmokestintas pagal Banko kainoraštį.

Kortelės pristatymo adresas

Šie laukai yra privalomi pasirinkus pristatymą paštu. Laukai automatiškai užpildomi adresu pagal Banko turimą informaciją. Automatiškai įvestas adresas prireikus gali būti pakeistas.

Gatvė

 (Privalomas laukas)

Gatvės pavadinimas.

Namo, pastato pavadinimas arba numeris

 (Privalomas laukas)

Namo ar pastato numeris arba pavadinimas.

Butas

Buto numeris.

Miestas, rajonas

 (Privalomas laukas)

Miesto ar rajono pavadinimas.

Šalis

 (Privalomas laukas)

Šalies pavadinimas.

Pašto kodas

 (Privalomas laukas)

Pašto kodas.

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.