Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pasūtīt jaunu karti

Jauna karte ar jauno kontu

Izvēlieties šo pieteikuma veidu, lai pieteiktos jauna konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai. Pieteikumu aizpilda vairākos soļos:

Karte citai personai (papildu karte)

Izvēlieties šo pieteikuma veidu, ja vēlaties pie esošas kartes un konta atvērt jaunu karti, ko lietos konta īpašnieka izvēlēta persona – papildu kartes lietotājs. Karšu sarakstā tiek parādītas tikai tās kartes, kam var piesaistīt papildu kartes. Papildu kartei būs tāds pats veids un valūta kā pamata kartei. Katrai kartei ir iespējams noteikt atšķirīgu tērēšanas limitu, t.i., uzstādīt ierobežojumus darījumu ar karti kopsummai mēnesī.

DIALOGA LOGA APRAKSTS. JAUNA KARTE AR JAUNU KONTU

Vēlos atvērt jaunu kontu un piesaistīt kontam jaunu karti

Klienta, kuram nepieciešams atvērt jaunu kontu un karti, vārds un uzvārds. Šis lauks nav ievadāms.

Konta valūta un kartes valūta

Konta un kartes valūta. Šis lauks nav ievadāms. Ja nepieciešams veikt izmaiņas, atgiezieties uz iepriekšējo lapu un mainiet valūtu laukā "Kredītlimits".

Kartes veids

Izvēlietās kartes veids. Šis lauks nav ievadāms. Ja nepieciešams mainīt kartes veidu, atgiezieties uz iepriekšējo lapu un izvēlieties citu karti.Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Kontaktinformācija

Tālrunis mājās

Jūsu mājas tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mājas tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Mobilais tālrunis

Jūsu mobilā tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mobilā tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

E-pasts

Jūsu e-pasta adrese. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt e-pasta adresi var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Informācija par kontu

Vēlos karti ar kredītlimitu

"Jā", ja jūs norādījāt vēlamo kredītlimitu. "Nē", ja karte ir bez kredītlimita. Šis lauks nav ievadāms. Ja nepieciešams veikt izmaiņas, atgriezieties iepriekšējā lapā un mainiet kredītlimita summu laukā "Kredītlimits".

Kredītlimita summa kartes valūtā

Vēlamā kredītlimita summa. Šis lauks nav ievadāms. Ja nepieciešams veikt izmaiņas, atgriezieties iepriekšējā lapā un mainiet kredītlimita summu laukā "Kredītlimits".

Informācija par karti

Vārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

(Obligāts lauks)

Norādiet kartes lietotāja vārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Vārds jānorāda tāpat kā pasē.

Uzvārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

(Obligāts lauks)

Norādiet kartes lietotāja uzvārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Uzvārds jānorāda tāpat kā pasē.

Parole

(Obligāts lauks)

Identifikācijas jautājuma atbilde. Tiek lietota, piemēram, jūsu identifikācijai, kontaktējoties ar Bankas operatoru.

Karti nosūtīt

(Obligāts lauks)

Norādiet Bankas klientu apkalpošanas centru vai pārstāvniecību, kurā vēlaties saņemt karti, vai ievadiet adresi kartes piegādei pa pastu vai ar starptautisko kurjerpastu. Piesakot kartes saņemšanu pa pastu Latvijā, karte tiks piegādāta 7 darba dienu laikā, 2 atsevišķos sūtījumos: vispirms - kartes PIN kods, pēc tam - karte. Sūtījumiem ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību tiek piemērota papildu komisija atbilstoši Bankas cenrādim. Uzmanību! Ja karte ir ar kredītlimitu, tad kā kartes saņemšanas vietu var norādīt tikai klientu apkalpošanas centru vai pārstāvniecību.

Adrese kartes saņemšanai

Šie lauki ir obligāti ievadāmi, ja izvēlējaties karti saņemt pa pastu vai ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību. Lauki tiek aizpildīti automātiski saskaņā ar Bankai pieejamo informāciju. Automātiski ievadīto adresi drīkst mainīt.

Iela, pagasts

 (Obligāts lauks)

Ielas vai pagasta nosaukums.

Mājas Nr., korpuss, nosaukums

 (Obligāts lauks)

Mājas numurs, korpuss, nosaukums.

Dzīvoklis

Dzīvokļa numurs.

Pilsēta, novads

 (Obligāts lauks)

Pilsētas, novada nosaukums.

Valsts

 (Obligāts lauks)

Valsts nosaukums.

Pasta indekss

 (Obligāts lauks)

Pasta indekss.

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja vēlaties dot savam Bankas operatoram papildu norādījumus par pieteikuma izpildi.

DIALOGA LOGA APRAKSTS. KARTE CITAI PERSONAI (PAPILDU KARTE)

Vēlos citam lietotājam pasūtīt papildkarti esošai maksājumu kartei

Kartes, kurai nepieciešams atvērt papildkarti, numurs. Šis lauks nav ievadāms.

Konta valūta un kartes valūta

Papildkartes un konta valūta. Šis lauks nav ievadāms. Papildkartes valūta sakrīt ar pamatkartes valūtu.

Kartes veids

Izvēlētās papildkartes veids. Šis lauks nav ievadāms. Papildkartes veids sakrīt ar pamatkartes veidu.Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Informācija par papildu kartes lietotāju

Papildu kartes lietotāja vārds

 (Obligāts)

Papildu kartes lietotāja vārds.

Papildu kartes lietotāja uzvārds

 (Obligāts lauks)

Papildu kartes lietotāja uzvārds.

Personas kods (Latvijas rezidentiem)

Papildkartes lietotāja personas kods, ja lietotājs ir Latvijas rezidents.

Pases numurs

 (Obligāts lauks)

Papildkartes lietototāja pases sērija un numurs.

Pases izdevējvalsts

 (Obligāts lauks)

Papildkartes lietototāja pases izdevējvalsts.

Pases izdevējiestāde

 (Obligāts lauks)

Papildkartes lietototāja pases izdevējiestāde.

Tālrunis mājās

Papildkartes lietotāja mājas tālruņa numurs

Mobilais tālrunis

Papildkartes lietotāja mobilā tālruņa numurs.

E-pasts

Papildkartes lietotāja e-pasta adrese.

Informācija par kartes lietotāju

Saziņas valoda

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valodu, kurā nepieciešamības gadījumā Bankas operators sazināsies ar papildkartes lietotāju.

Faktiskās dzīvesvietas adrese

 (Obligāts lauks)

Norādiet papildkartes lietotāja faktisko dzīvesvietas adresi.

Kontaktadrese korespondences saņemšanai, ja atšķiras no faktiskās dzīvesvietas adreses

Norādiet papildkartes lietotāja kontaktadresi korespondences saņemšanai, ja atšķiras no faktiskās dzīvesvietas adreses.

Kartes lietotāja saistība ar klientu

 (Obligāts lauks)

Norādiet kā papildkartes lietotājs ir saistīts ar jums.

Informācija par karti

Papildu kartes lietotāja vārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

 (Obligāts lauks)

Norādiet papildkartes lietotāja vārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Vārds jānorāda tāpat kā pasē.

Papildu kartes lietotāja uzvārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

 (Obligāts lauks)

Norādiet papildkartes lietotāja uzvārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Uzvārds jānorāda tāpat kā pasē.

Parole

(Obligāts lauks)

Identifikācijas jautājuma atbilde. Tiek lietota, piemēram, papildkartes lietotāja identifikācijai, kontaktējoties ar Bankas operatoru.

Lūdzu piešķirt kalendārā mēneša Tērēšanas limitu

 (Obligāts lauks)

Ja nepieciešams, norādiet kalendārā mēneša tērēšanas limitu, kuru piešķirt papildkartei.

Karti nosūtīt

(Obligāts lauks)

Norādiet Bankas klientu apkalpošanas centru, kurā saņemt karti, vai ievadiet adresi kartes piegādei pa pastu vai ar starptautisko kurjerpastu. Piesakot kartes saņemšanu pa pastu Latvijā, karte tiks piegādāta 7 darba dienu laikā, 2 atsevišķos sūtījumos: vispirms - kartes PIN kods, pēc tam - karte. Sūtījumiem ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību tiek piemērota papildu komisija atbilstoši Bankas cenrādim.

Adrese kartes saņemšanai

Šie lauki ir obligāti ievadāmi, ja izvēlējaties karti saņemt pa pastu vai ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību. Lauki tiek aizpildīti automātiski saskaņā ar Bankai pieejamo informāciju. Automātiski ievadīto adresi drīkst mainīt.

Iela, pagasts

 (Obligāts lauks)

Ielas vai pagasta nosaukums.

Mājas Nr., korpuss, nosaukums

 (Obligāts lauks)

Mājas numurs, korpuss, nosaukums.

Dzīvoklis

Dzīvokļa numurs.

Pilsēta, novads

 (Obligāts lauks)

Pilsētas, novada nosaukums.

Valsts

 (Obligāts lauks)

Valsts nosaukums.

Pasta indekss

 (Obligāts lauks)

Pasta indekss.

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja vēlaties dot savam Bankas operatoram papildu norādījumus par pieteikuma izpildi.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.