Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Aizvietot karti

Par jaunas kartes izgatavošanu esošās vietā no kartes konta tiks ieturēta komisijas maksa saskaņā ar Bankas cenrādi. Karti iespējams saņemt bankas klientu apkalpošanas centrā pēc jūsu izvēles vai tā var tikt nosūtīta pa pastu Latvijā vai ar starptautisko kurjerpastu uz pieteikumā norādīto adresi. Par kartes piegādi ar starptautisko kurjerpastu tiks ieturēta papildu komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi.

Uzmanību! Ja jūsu karte ir pazaudēta vai nozagta, nekavējoties nosūtiet bankai vai nu rīkojumu "Aizvietot karti", kā iemeslu obligāti norādot, ka karte ir pazaudēta vai nozagta, vai nu rīkojumu brīvā formātā kartes darbības slēgšanai (Sarakste ar banku -> Rīkojums bankai), pretējā gadījumā jūs būsiet atbildīgs par neziņošanas rezultātā radītiem zaudējumiem. Juridiskai personai jānosūta Bankai rīkojums kartes darbības slēgšanai "Slēgt pazaudētu vai nozagtu karti".

Pēc pieteikuma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu, pārliecinieties par tā izpildes gaitu Bankā. Pieteikuma statusu, kas parāda tā apstrādes gaitu Bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS

Izvēlieties maksājumu karti

(Obligāts lauks)

No saraksta izvēlieties maksājumu karti, kuru nepieciešams aizvietot ar jaunu.

Kartes derīguma termiņš

Izvēlietās maksājumu kartes derīguma termiņš. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Maksājumu kartes numurs

Izvēlietās maksājumu kartes numurs. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.

Konta valūta un kartes valūta

Konta un kartes valūta. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.

Konta numurs

Konta, pie kura piesaistīta izvēlētā maksājumu karte, numurs. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.

Kartes veids

Izvēlietās kartes veids. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.

Iepriekšējais vārds, uzvārds uz kartes

Iepriekšējais vārds, uzvārds uz kartes, kuru nepieciešams aizvietot. Lauks nav ievadāms un tiek aizpildīts automātiski.

Iemesls

(Obligāts lauks)

No saraksta uzvēlieties kartes aizvietošanas iemeslu.

Vārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

(Obligāts lauks)

Norādiet kartes lietotāja vārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Vārds jānorāda tāpat kā pasē.

Uzvārds uz kartes (izmantot tikai latīņu alfabēta burtus)

(Obligāts lauks)

Norādiet kartes lietotāja uzvārdu, kas tiks norādīts uz kartes, latīņu alfabēta burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Uzvārds jānorāda tāpat kā pasē.

Karte paliek lietošanā līdz jaunās kartes saņemšanai:

(Obligāts lauks)

Norādiet, vai karte paliek lietošanā līdz jaunās kartes saņemšanai.

Informācija par karti

Karti nosūtīt

(Obligāts lauks)

Norādiet Bankas klientu apkalpošanas centru, kurā vēlaties saņemt karti, vai ievadiet adresi kartes piegādei pa pastu vai ar starptautisko kurjerpastu. Piesakot kartes saņemšanu pa pastu Latvijā, karte tiks piegādāta 7 darba dienu laikā, 2 atsevišķos sūtījumos: vispirms - kartes PIN kods, pēc tam - karte. Sūtījumiem ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību tiek piemērota papildu komisija atbilstoši Bankas cenrādim.

Kontaktinformācija

Tālrunis mājās

Jūsu mājas tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mājas tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Mobilais tālrunis

Jūsu mobilā tālruņa numurs. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt mobilā tālruņa numuru var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

E-pasts

Jūsu e-pasta adrese. Šis lauks nav ievadāms. Mainīt/ievadīt e-pasta adresi var izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja vēlaties dot savam bankas operatoram papildu norādījumus par pieteikuma izpildi.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.