Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Atbloķēt karti

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja atbloķēt maksājumu karti, ja karte ir bloķēta ar kādu no statusiem:

Lūdzu, pārliecinieties par rīkojuma izpildi! Ja rīkojums ir sekmīgi izpildīts, tad ir mainījies kartes statuss.

Karti ar statusu "Nepareiza PIN ievades limits pārsniegts" atbloķējiet tikai tad, ja atceraties maksājumu kartes PIN kodu! Par kartes atbloķēšanu no kartes konta tiks ieturēta komisijas maksa saskaņā ar bankas produktu un pakalpojumu cenrādi. Ja PIN kodu neatcerieties, nosūtiet bankai rīkojumu "Aizvietot karti".

Karti ar statusu "Pagarināta, jaunā karte ir bloķēta" atbloķējiet tikai tad, ja jūs esat saņēmis maksājumu karti ar pagarinātu derīguma termiņu, kura saņemšanas brīdī bankā nav aktivizēta, un vēlaties jauno karti aktivizēt.

Uzmanību! Pēc jaunās kartes aktivizēšanas karte ar veco derīguma termiņu pārstās strādāt!