Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Banko palūkanų normos ir terminuotojo indėlio paraiška

Prieš Bankui pateikiant paraišką atidaryti terminuotąjį indėlį, Internetinė bankininkystė pateikia informaciją apie indėlių palūkanų normas kiekvienai valiutai ir terminus, kuriems gali būti padėtas indėlis bei pasiūlo pasirinkti valiutą už indėlio produktą, kurį pageidaujate atsidaryti.

Paspaudę mygtuką "Toliau", galėsite užpildyti ir Bankui nusiųsti paraišką atidaryti pasirinktą indėlį.

Vykdydamas šią paraišką, Bankas deponuos jūsų sąskaitoje esančią nurodyme nurodytą indėlio sumą į specialiai atidarytą indėlio sąskaitą. Pasibaigus terminuotojo indėlio terminui, pagrindinė suma pervedama į sąskaitą, iš kurios atidarant terminuotojo indėlio sąskaitą buvo paimtos lėšos.

Padedant terminuotąjį indėlį, jums bus pasiūlyta automatiškai pratęsti terminuotąjį indėlį atėjus jo išmokėjimo terminui. Indėlio išmokėjimo terminas automatiškai pratęsiamas tuo pačiu laikotarpiu ir tokiomis pačiomis palūkanų išmokėjimo sąlygomis. Jei pasirinksite terminuotąjį indėlį su palūkanų mokėjimu jo išpirkimo dieną, indėlio termino pratęsimo dieną sukauptą palūkanų sumą galite pridėti prie pagrindinės indėlio sumos.

Jei pageidausite atsisakyti indėlio termino automatinio pratęsimo, apie tai praneškite bankui iki dabartinės termino pabaigos datos, savo Internetinės bankininkystės konsultantui nusiųsdami laisvos formos nurodymą. Laisvos formos nurodymas (pranešimas Bankui) gali būti išsiųstas meniu "Korespondencija su banku".

Jūsų indėlių sutartis, taip pat indėlių sąskaitos likutį galite peržiūrėti meniu "Taupymas" skiltyje "Indėliai".

Nusiuntę paraišką Bankui, patikrinkite, ar ji buvo įvykdyta! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" bus rodomas pakeistas paraiškos statusas

Jei paraiška banke sėkmingai įvykdoma, bankas ir klientas pasirašo sutartį. Sutartis galioja nuo kitos darbo dienos po to, kai Bankas gauna paraišką.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Indėlio padėjimo terminas

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite laikotarpį, kuriam padėsite terminuotąjį indėlį. Termino pradžios data yra data, kai buvo pasirašyta terminuotojo indėlio sutartis, tai yra Bankas įvykdė terminuotojo indėlio paraišką.

Padėta suma

 (Privalomas laukas)

Indėlio suma negali būti mažesnė už minimalią indėlio sumą. Indėlio valiuta turi būti tokia pati kaip ir sąskaitos valiuta.

Palūkanų norma

Šis laukas yra prieinamas tiems klientams, kurie turi teisę į specialias indėlių palūkanas. Užpildykite šį lauką, jei su tarpininku esate susitarę dėl specialios palūkanų normos. Klientui šio lauko neužpildžius, taikoma standartinė palūkanų norma.

Indėlio suma pervedama iš sąskaitos

 (Privalomas laukas)

SPasirinkite sąskaitą, iš kurios reikia pervesti indėlio sumą. Sąraše rodomos visos sąskaitos, kurias galima debetuoti. Sąskaita turėtų būti atidaryta indėlio valiuta.

Palūkanų suma turi būti pervesta į sąskaitą Nr.

Pasirinkite sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos indėlio palūkanos. Sąskaita turėtų būti atidaryta indėlio valiuta.

Palūkanų mokėjimas

Indėlio palūkanų mokėjimo grafikas priklauso nuo pasirinktos indėlio rūšies. Nurodykite, jei reikia automatiškai pratęsti terminuotojo indėlio išmokėjimo terminą (numatytoji parinktis – automatinio pratęsimo nereikia).

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Atgal

Paspaudus šį mygtuką, jūs grįšite į ankstesnį puslapį su Banko informacija apie indėlių palūkanas.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.