Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Bankas procentu likmes un iesniegums par termiņdepozīta noguldīšanu

Lai nosūtītu uz banku iesniegumu par termiņdepozīta atvēršanu, sākumā jums tiek piedāvāta iespēja apskatīt bankas depozītu procentu likmes un termiņus katrai valūtai un norādīt valūtu, kurā jūs vēlaties atvērt depozītu.

Noklikšķinot uz pogas "Tālāk", jums tiks piedāvāta iespēja aizpildīt un nosūtīt uz banku iesniegumu par izvēlētā depozīta atvēršanu.

Izpildot šo iesniegumu, banka pārskaitīs iesniegumā norādīto summu no jūsu konta uz speciāli izveidotu depozīta kontu. Pēc depozīta līguma darbības izbeigšanās, depozīta pamatsumma tiks pārskaitīta uz to kontu, no kura tika ņemti līdzekļi depozīta atvēršanai.

Noguldot depozītu, tiek piedāvāta iespēja pēc depozīta termiņa beigām automātiski pagarināt depozīta līgumu uz tādu pašu termiņu ar tādu pašu procentu izmaksas kārtību. Ja esat izvēlējies termiņdepozītu ar procentu izmaksu termiņa beigās, arī aprēķinātos depozīta procentus ir iespējams līguma pagarināšanas brīdī pieskaitīt depozīta pamatsummai.

Ja vēlaties atcelt termiņdepozīta automātisko pagarināšanu, informējiet par to Banku pirms kārtējā termiņdepozīta noguldīšanas perioda beigām, nosūtot brīvas formas rīkojumu savam internetbankas operatoram. Brīvas formas rīkojums bankai ir pieejams izvēlnē "Sarakste ar banku".

Savus depozīta līgumus un depozīta konta stāvokli Jūs varat apskatīt izvēlnes "Noguldījumi" sadaļā "Depozīti".

Pēc iesnieguma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu iesniegums ir sekmīgi izpildīts Bankā!  Statusu, kas parāda iesnieguma apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

Iesnieguma sekmīgas izpildes rezultātā starp banku un klientu tiek noslēgts līgums, kas stājas spēkā nākamajā bankas darba dienā pēc rīkojuma saņemšanas bankā.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Depozīta noguldīšanas periods

  (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta depozīta termiņu. Par termiņa sākuma dienu tiek pieņemta diena, kad tika noslēgts līgums, t.i., iesniegums par termiņdepozīta atvēršanu tika izpildīts bankā.

Noguldījuma summa

Depozīta summa nedrīkst būt mazāka par minimālo noguldījuma summu. Depozīta valūtai jāsakrīt ar konta valūtu.

Procentu likme

Šīs lauks ir pieejams tiem klientiem, kam ir tiesības uz speciālām depozīta likmēm. Aizpildiet šo lauku, ja esat vienojies ar dīleri par speciālu procentu likmi. Ja šīs lauks nav aizpildīts, tiek piemērota atbilstošā standarta likme.

Noguldījuma summu pārskaitīt no konta

  (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura tiks ņemta depozīta pamatsumma. Sarakstā tiek rādīti visi jums pieejamie konti, no kuriem jums ir tiesības veikt pārskaitījumus. Kontam jābūt atvērtam depozīta valūtā.

Procentus ieskaitīt kontā Nr.

Izvēlieties kontu, kurā pārksiatīt depozīta procentus. Kontam jābūt atvērtam depozīta valūtā.

Procentu izmaksa

Depozīta procentu izmaksas biežums ir atkarīgs no depozīta veida. Norādiet, vai ir automātiski jāpagarina depozīta līgums pēc termiņa beigām (pēc noklusējuma ar atzīmēts, ka depozīta līgums pēc termiņa beigām nav jāpagarina).

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.

Atpakaļ

Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērta iepriekšējā lapa ar bankas depozīta procentu likmēm un iespēju izvēlēties depozīta valūtu.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.