Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Naujas e. sąskaitos periodinis apmokėjimas

Šioje skiltyje galite Bankui nusiųsti e. sąskaitos faktūros periodinio apmokėjimo nurodymą. Vykdant šį nurodymą, Bankui bus persiunčiamos jūsų kasmėnesinės e. sąskaitos faktūros. Bankas debetuos jūsų sąskaitą ir e. sąskaitą faktūrą parengusiai bendrovei perves reikalingą sumą.

Norėdami apriboti mokėjimo sumą, galite nustatyti mokėjimo limitą – maksimalią vieno mokėjimo sumą. E. sąskaitos-faktūros apmokėjimo suma negali viršyti limito sumos.

Jei jūsų einamojoje sąskaitoje nepakanka lėšų e. sąskaitai faktūrai apmokėti, jūsų nurodytomis dienomis (nuo 3 iki 24) bankas tikrina sąskaitos likutį, kol sąskaitoje bus reikalaujama pinigų suma. Jei to neįvyks, e. sąskaitos faktūros bankas neapmoka.

Jei bendra e. sąskaitos faktūra suma viršija jūsų nustatytą limitą, galite leisti atlikti jūsų leidžiamo limito neviršijantį dalinį apmokėjimą. Dalinis apmokėjimas atliekamas tik tuo atveju, jei Bendrovė priima dalinį apmokėjimą.

E. sąskaitos faktūros periodiniai apmokėjimai bus atliekami e. sąskaitos faktūros valiuta. Jei sąskaitos valiuta skiriasi nuo mokėjimo valiutos, Internetinė bankininkystė taiko galiojantį banko negrynųjų pinigų valiutos keitimo kursą.

Nusiuntę bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą. Tik tada, kai nurodymo statusas tampa "Įvykdyta", ji rodoma meniu "Mokėjimai" skiltyje "E. sąskaitos faktūros periodinis apmokėjimas".

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Klientas

Iš sąskaitos

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite numerį sąskaitos, iš kurios bus apmokama e. sąskaita faktūra. Sąraše pateiktos visos sąskaitos, iš kurių galimi nuskaitymai. Sąskaitos valiuta gali sutapti su mokėjimo valiuta arba būti kita valiuta.

Kontaktinė informacija

Telefono numeris

Įveskite telefono numerį, į kurį gausite pranešimus iš banko ar bendrovės.

elektroninis paštas

Norėdami gauti banko ar bendrovės siunčiamus pranešimus, įveskite e. pašto adresą.

Bendrovė

Jei e. sąskaita faktūra apmokama tarpininkaujant UAB „Itella“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Nacionalinis mokėjimų centras“), rodomas bendrovės žiro numeris.

Bendrovės pavadinimas

E. sąskaitas-faktūras rengiančios bendrovės pavadinimas.

Apmokėjimo valiuta

E. sąskaitos-faktūros apmokėjimo valiuta.

Kliento identifikatorius Bendrovės sistemoje

Kliento identifikatorius

 (Privalomas laukas)

Įveskite savo abonento kodą (kliento kodą, kliento numerį), abonento sąskaitos numerį ar kitą bendrovės priskirtą identifikatorių. Norėdami peržiūrėti bendrovės klientui priskirtus identifikatorius, spustelėkite "Daugiau informacijos apie bendrovės abonentinius kodus".

Išsami informacija apie e. sąskaitos-faktūros apmokėjimą

Pirmoji mokėjimo data (mėnuo/metai)

 (Privalomas laukas)

Įveskite mokėjimo pradžios datą, kai bus atliktas pirmasis e. sąskaitos-faktūros apmokėjimas. Jei e. sąskaitos-faktūros periodinio apmokėjimo nurodymas buvo išsiųstas bankui iki einamojo mėnesio 25 dienos, tuomet pirmasis mokėjimas gali būti įvykdytas ne anksčiau kaip kitą mėnesį, o jei po 25 dienos – per du mėnesius.

Paskutinio mokėjimo diena

Įveskite e. sąskaitos-faktūros periodinio apmokėjimo pabaigos datą. Jei mokėjimo pabaigos data nenustatyta, sutartis galioja neribotą laiką.

Maksimali leidžiama vieno mokėjimo suma/limitas

 (Privalomas laukas)

Maksimalus vieno e. sąskaitos-faktūros apmokėjimo dydis. Bankas negali apmokėti e. sąskaitos-faktūros jei banko komisinių ir mokėjimo suma viršija mokėjimo limitą.

Mokėjimo bandymai (3-24)

 (Privalomas laukas)

Maksimalus skaičius bandymų, kuriuos Bankas turėtų atlikti, kad apmokėtų e. sąskaitą-faktūrą.

Leisti atlikti dalinį mokėjimą neviršijant vieno mokėjimo sumos

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite, ar leisti atlikti dalinį mokėjimą, jei e. sąskaitos-faktūros suma viršija nurodytą vienkartinio mokėjimo limitą. Dalinis mokėjimas gali būti atliktas, jei Bendrovė priima dalinį mokėjimą.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.