Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

E-rēķinu regulārā samaksa

Šajā sadaļā Bankai var nosūtīt rīkojumu par e-rēķinu automātisku samaksu. Izpildot šo rīkojumu, uz Banku tiek pārsūtīti norādītā uzņēmuma ikmēneša e-rēķini un Banka no jūsu konta automātiski pārskaita e-rēķinā norādīto summu uz iestādi, kas izrakstījusi e-rēķinu.

Lai aizsargātu savu kontu gadījumos, kad e-rēķini ir lielāki nekā parasti, iespējams noteikt maksājuma summas limitu - maksimālo summu, ko banka drīkst norakstīt no konta, lai samaksātu e-rēķinu.

Ja kontā nepietiek naudas e-rēķina samaksai, Banka pārbauda kontu katru dienu (no 3 līdz 24 dienām), kamēr nepieciešamā summa tiek ieskaitīta kontā. Ja tā netiek ieskaitīta, Banka pārtrauc mēģinājumus samaksāt e-rēķinu.

Jūs varat atļaut veikt daļējo rēķinu samaksu, ja e-rēķina kopējā summa pārsniedz jūsu norādīto viena maksājuma limitu. Rēķina daļēja samaksa tiks veikta, ja Uzņēmums to atļauj.

Maksājumi tiek veikti e-rēķinā norādītajā valūtā. Ja konta valūta atšķiras no e-rēķina valūtas, tiek veikta konvertācija pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa maksājuma izpildes dienā.

Pēc rīkojuma nosūtīšanas uz izpildi pārliecinieties, vai tas ir sekmīgi izpildīts Bankā!  Rīkojuma statusu, kas parāda tā apstrādes gaitu Bankā, var apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture". Tikai pēc tam, kad rīkojuma statuss ir nomainījies uz "Izpildīts",  Jūs varat to  apskatīt izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "E-rēķinu regulārā samaksa".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Maksātāja konta numurs

(Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura tiks veikta regulāra e-rēķinu samaksa. Sarakstā tiek parādīti visi jums pieejamie konti, no kuriem jums ir tiesības veikt maksājumus. Konts var būt atvērts e-rēķinu vai citā valūtā.

Kontaktinformācija

Tālruņa numurs

Norādiet savu tālruņa numuru paziņojumu saņemšanai no Uzņēmuma vai Bankas.

E-pasts

Norādiet savu e-pasta adresi paziņojumu saņemšanai no Uzņēmuma vai Bankas.

Uzņēmums

Ja maksājums notiek ar AS "Itella" starpniecību (līdz 2005. gadam - AS "Nacionālais maksājumu centrs"), tiek rādīts arī Uzņēmuma žiro numurs.

Uzņēmuma nosaukums

Tiek rādīts Uzņēmuma, kura e-rēķinu regulārai samaksai tiek dots šis rīkojums, nosaukums.

Norēķinu valūta

Tiek rādīta valūta, kurā Uzņēmums pieņem rēķinu samaksu.

Abonenta identifikatori uzņēmumā

Maksātāja identifikators uzņēmumā

(Obligāts lauks)

Norādiet savu abonenta numuru (klienta numuru, klienta kodu), abonenta (klienta) konta numuru Uzņēmumā vai citu Uzņēmuma piešķirtu identifikatoru. Noklikšķiniet uz "Sīkāka informācija par abonenta identifikatoriem uzņēmumā", lai apskatītu, kādus identifikatorus piešķir šis Uzņēmums.

Rēķinu samaksas kārtība

Maksājumu sākuma datums

(Obligāts lauks)

Norādiet e-rēķinu samaksas sākuma datumu. Ja rīkojums iesniegts līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pirmais maksājums var būt ne ātrāk kā nākamajā mēnesī, ja pēc 25. datuma - aiznākamajā.

Maksājumu beigu datums

Datums (ieskaitot), līdz kuram ir spēkā rīkojums par uzņēmuma e-rēķinu regulāru samaksu.

Ja maksājumu beigu datums nav norādīts, rīkojums par e-rēķinu regulāru samaksu ir beztermiņa.

Maksimāli pieļaujamā viena maksājuma summa/limits

 (Obligāts lauks)

Maksimālā viena maksājuma summa. Banka neveic e-rēķina samaksu, ja e-rēķinā norādītā summa un bankas komisijas maksa pārsniedz norādīto limitu.

Mēģinājumu skaits (3-24)

 (Obligāts lauks)

Ja kontā nepietiek naudas e-rēķina samaksai, Banka pārbauda kontu katru dienu (no 3 līdz 24), kamēr nepieciešamā summa tiek ieskaitīta kontā. Ja tā netiek ieskaitīta, Banka pārtrauc mēģinājumus samaksāt e-rēķinu.

Atļaut daļēju samaksu limita ietvaros

 (Obligāts lauks)

Norādiet, vai atļaujat daļēju rēķina samaksu, ja kopējā rēķina summa pārsniedz jūsu norādīto viena maksājuma limitu. Daļējā samaksa var tikt veikta, ja to atļauj Uzņēmums.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.