Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Keisti sutartį dėl e. sąskaitos periodinio apmokėjimo

Šioje skiltyje galite nusiųsti bankui nurodymą pakeisti galiojančios periodinio e. sąskaitos apmokėjimo sutarties informaciją.

ėmesio! Galima keisti tik mokėjimo limito sumą ir susitarimą dėl reguliaraus e. sąskaitos mokėjimo termino (lauke „Paskutinis mokėjimo mėnuo“). Norėdami pakeisti kitą informaciją apie sutartį, turite nutraukti aktyvų galiojančią ir sudaryti naują sutartį.

Išsiuntę bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.

PUSLAPIO LAUKAI

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Prašome pakeisti reguliaraus e.sąskatios apmokėjimo sutarti nr.

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite sutartį, kurią pageidaujate pakeisti.

Paskutinio mokėjimo diena

Įveskite reguliaraus e. sąskaitų apmokėjimo pabaigos datą (mėnesį ir metus). Jei mokėjimo pabaigos data neįrašyta, sutartis yra neribota.

Maksimali leidžiama vieno mokėjimo suma/limitas (EUR)

 (Privalomas laukas)

Maksimalus vienos e. sąskaitos apmokėjimo dydis. Bankas negali apmokėti e. sąskaitos jei banko komisinių ir mokėjimo suma viršija mokėjimo limitą.

Mokėjimo bandymai (3-24)

 (Privalomas laukas)

 

Maksimalus skaičius bandymų, kuriuos Bankas turėtų atlikti, kad apmokėtų e. sąskaitą.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.