Dokumentu saraksts

Sadaļā "Rīkojumu vēsture" var apskatīt visu noteiktā laika periodā internetbankā ievadīto rīkojumu (izņemot investīcijas un pensijas rīkojumu) sarakstu, kā arī apskatīt konkrēta rīkojuma detalizētu informāciju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu rīkojumu, noklikšķiniet uz attiecīgā rīkojuma. Atkarībā no rīkojuma veida un statusa, ir pieejamas papildus iespējas:

Laukā "Informācija klientam" var apskatīt Bankas operatora komentāru/informāciju, piemē“ram, rīkojuma atteikuma iemesls.

Noklikšķinot uz kāda no atlasīto rīkojumu saraksta kolonnu nosaukumiem, saraksts tiek sakārtots augošā secībā pēc šīs kolonnas, noklikšķinot vēlreiz uz tās pašas kolonnas nosaukuma - saraksts tiek sakārtots dilstošā secībā.

 

A +