Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Dokumenta autorizācija

Ja dokumenta visi lauki ir aizpildīti pareizi, tiek atvērta autorizācijas lapa. Autorizācijai lieto to pašu ierīci, kas tika izmantota, lai pieslēgtos internetbankai. Kodu kalkulators DIGIPASS, TAN ģenerators DIGIPASS GO 3 vai kodu karte tika izsniegta, noslēdzot līgumu par internetbankas pieslēgšanu.

Piezīme. Ja jums ir izsniegti vairāki kodu kalkulatori DIGIPASS, dokumenta autorizācijas kodu iespējams sastādīt ar jebkuru no jūsu DIGIPASS ierīcēm, ja vien attiecīgā ierīce ir piesaistīta kontam, no kura tiek norakstīti līdzekļi. 

Internetbanka pārbauda ievadīto kodu pareizību. Ja kļūdu nav, dokuments tiek nosūtīts uz Banku.

Ja ir notikuši vairāk nekā 5 neveiksmīgi koda ievadīšanas mēģinājumi pēc kārtas, pieeja internetbankai tiek bloķēta. Lai atjaunotu pieeju Internetbankai, sazinieties ar savu Internetbankas operatoru.

Kodu kalkulators DIGIPASS

DIGIPASS numurs

  (Obligāts lauks)

Ievadiet DIGIPASS ierīces numuru. Kā strādāt ar kodu kalkulatoru, lasiet “Noteikumi darbam ar autorizācijas ierīci DIGIPASS”.

Dialoga logā tiek parādīti parametri, kuri jāievada kodu kalkulatorā, lai tas ģenerētu jūsu ziņojuma elektronisko atslēgu.

Atslēga 1

  (Obligāts lauks)

Ievadiet šajā laukā kodu kalkulatora ģenerēto ziņojuma elektronisko atslēgu #1. Pirmā atslēga mainās no K00 līdz K99.

Atslēga 2

  (Obligāts lauks)

Ievadiet kodu kalkulatora ģenerēto ziņojuma elektronisko 10 zīmju atslēgu #2.

DIGIPASS GO 3

Autorizācijas kods

  (Obligāts lauks)

Nospiediet iekārtas ieslēgšanas pogu un ievadiet GO 3 ekrānā redzamo kodu.

Kodu karte

Ievadiet kodu ar numuru NN

  (Obligāts lauks)

Ievadiet kodu kartes kodu ar norādīto numuru. Ja kodu neievada vai ievada nepareizi, Internetbanka atkārtoti prasa ievadīt to pašu kodu. Kodu karte tiek bloķēta, ja 5 reizes pēc kārtas kods tiek ievadīts nepareizi vai 10 reizes pēc kārtas kodu neievada (lauku atstāj tukšu).Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.

Izpildīt

Noklikšķinot uz pogas, dokuments/rīkojums tiek nosūtīts uz banku izpildei. Par to tiek parādīts atbilstošs paziņojums.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.