Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Rasti nurodymą

Skiltyje „Nurodymų paieška“ pagal įvairius paieškos kriterijus galite ieškoti nurodymų. Nurodymas, kurio ieškote, gali būti bet kuriame apdorojimo etape.

Galite pasirinkti visus ar kelis paieškos kriterijus, arba nesirinkti nė vieno iš jų. Jei pasirinktas nurodymų sąrašas yra per ilgas (viršija 500 įrašų), rodomas klaidos pranešimas. Nesant paieškos kriterijus atitinkančių nurodymų, rodomas atitinkamas pranešimas ir jūs galite pakeisti pasirinkimo kriterijus. Nurodymo galite ieškoti pagal bet kokius teksto fragmentus, nežinomiems teksto fragmentams žymėti naudodami pakaitos simbolį %.

Norėdami gauti išsamią informaciją, spustelėkite ant nurodymo. Priklausomai nuo nurodymo statuso ir rūšies, galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti Banko konsultanto pastabas/informaciją, pvz., nurodymo atmetimo priežastis.

Spustelėkite bet kokio pasirinktų nurodymų stulpelio pavadinimą ir sąrašas pagal šį stulpelį bus išrikiuotas didėjimo tvarka; dar kartą spustelėjus tą patį stulpelį, sąrašas bus išrikiuotas mažėjimo tvarka.