Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Līzinga pieteikums

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja aizpildīt un nosūtīt uz Banku pieteikumu līzinga saņemšanai. Bankas darbinieks izskatīs Jūsu pieteikumu un sazināsies ar Jums.

Pēc pieteikuma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu, pārliecinieties par tā izpildes gaitu Bankā. Pieteikuma statusu, kas parāda tā apstrādes gaitu Bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Vārds, uzvārds

 (Neievadāms lauks)

Pieteicēja vārds un uzvārds.

Personas kods

 (Neievadāms lauks)

Pieteicēja personas kods.

Tālrunis mājās

 (Neievadāms lauks)

Jūsu mājas tālruņa numurs. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Šī lauka informāciju var mainīt izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Mobilais tālrunis

 (Neievadāms lauks)

Jūsu mobilā tālruņa numurs. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo numuru. Šī lauka informāciju var mainīt izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

E-pasts

 (Neievadāms lauks)

Jūsu e-pasta adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo e-pasta adresi. Šī lauka informāciju var mainīt izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Skype

  (Neievadāms lauks)

Jūsu skype adrese. Internetbanka šo lauku aizpilda automātiski ar Bankai zināmo skype adresi. Šī lauka informāciju var mainīt izvēlnes "Parametri" sadaļā "Kontaktinformācija".

Informācija par ienākumiem

Ikmēneša darba alga pēc nodokļu nomaksas (EUR)

 (Obligāts lauks)

Norādiet savu ikmēneša darba algu pēc nodokļu nomaksas EUR valūtā.

Citi neto ienākumi (mēnesī)

Norādiet citus mēneša neto ienākumus EUR valūtā (ja tādi ir).

Ģimenes stāvoklis

 (Obligāts lauks)

No saraksta izvēlieties savu ģimenes stāvokli.

Ģimenes locekļu skaits (ieskaitot klientu)

  (Obligāts lauks)

Norādiet ģimenes locekļu skaitu, ieskaitot arī Jūs.

Apgādājamo skaits

 (Obligāts lauks)

No saraksta izvēlieties apgādājamo skaitu.

Informācija par darba vietu

Pašreizēja darbavieta

 (Obligāts lauks)

Norādiet savu pašreizējo darbavietu.

Amats

Norādiet savu pašreizējo amatu.

Darba pieredze esošajā darba vietā

No saraksta izvēlieties darba ilgumu esošajā darba vietā.

VSAA atļaujas

Atzīmējiet, vai atļaujat Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus Jūsu personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas: informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību; informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

Informācija par līzinga objektu un vēlamie līzinga nosacījumi

Līzinga priekšmets

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties priekšmetu, kuru vēlaties iegādāties līzingā.

Marka

 (Obligāts lauks)

Izvēlētā līzinga priekšmeta marka.

Modelis

 (Obligāts lauks)

Izvēlētā līzinga priekšmeta modelis.

Izlaiduma gads

 (Obligāts lauks)

Izvēlētā līzinga priekšmeta izlaiduma gads.

Cena (ar PVN) - EUR

 (Obligāts lauks)

Izvēlētā līzinga priekšmeta cena EUR valūtā ar PVN.

Pirmā iemaksa (%)

 (Obligāts lauks)

Pirmā iemaksa procentos.

Līzinga termiņš (mēn.)

 (Obligāts lauks)

Vēlamais līzinga termiņš mēnešos.

Info par iespējamo galvotāju

Piederība

Norādiet Jūsu saistību ar iespējamo galvotāju.

Iespējama galvotāja ienākums pēc nodokļu nomaksas (mēnesī)

Norādiet iespējama galvotāja mēneša ienākums pēc nodokļu nomaksas.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.