Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Kliento anketa

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis ir tarptautinės bankininkystės veiklos standartais, bankui būtina gauti informaciją pagal šioje anketoje pateiktus klausimus. Bankas garantuoja, kad Kliento asmens duomenys, duomenys apie Kliento sąskaitas, indėlius ir veiksmus bus laikomi konfidencialiais, kaip reikalaujama pagal įstatymus.

Dokumentas įvedamas keliais etapais. Norėdami patikrinti įvestą informaciją, spustelėkite "Toliau". Jei informacija įvesta be klaidų, atidaromas kitas puslapis.

Jei įvedami visi privalomi laukai, galite pasirašyti anketą ir išsiųsti jį Bankui atlikti. Banko konsultantas apdoroja gautą anketą. Jei anketa suvesta teisingai, konsultantas šiam dokumentui suteikia statusą įvykdyta. Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite dokumentą atspausdinti bei peržiūrėti jo statusą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Pagrindinė informacija apie klientą

Patikrinkite bendrovės pavadinimą, registracijos numerį, teisinį statusą ir adresą.

Informacija apie klientą

Įveskite biuro ir mobiliojo telefonų numerius ir jų registracijos šalies kodą, fakso numerį, el. pašto adresą, faktinį pagrindinio biuro adresą ir adresą korespondencijai.

Kontaktinis asmuo

Nurodykite asmenį, kuriuo Bankas galės susisiekti jums nesant ir Banko paslaugos rūšį, dėl kurios galima susisiekti su kontaktiniu asmeniu. Nurodykite kontaktinio asmens vardą ir pavardę, taip pat galite nurodyti asmens tapatybės kodą, gimimo datą, darbo, namų ir mobiliojo telefonų numerius, el. pašto adresą, fakso numerį ir faktinį adresą.

Informacija apie gyvenamąją vietą mokesčių prasme

Nurodykite kliento gyvenamąsias šalis mokesčių prasme ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį kiekvienoje šalyje.

Jei bendrovė yra viena iš šių juridinių asmenų?

Nurodykite, ar bendrovė yra bet kuri iš minėtų juridinių asmenų, ir jei taip – nurodykite kuris.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

Paspaudus mygtuką, Internetinė bankininkystė patvirtina įvestą informaciją. Užpildžius visus privalomus laukus, bus atidaryta kita anketos dalis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Banko paslaugos

Pažymėkite Banko paslaugas, kuriomis ketinate naudotis.

Ekonominės veiklos sektorius, kurio tikslais Klientas naudosis Banko siūlomomis paslaugomis/produktais

Pasirinkite ekonominės veiklos sektorius, kurių tikslais naudositės Banko siūlomomis paslaugomis/produktais.

Komercinės veiklos aprašas, kurios tikslais naudositės Banko siūlomomis paslaugomis/produktais

Apibūdinkite komercinę veiklą, kurios tikslais naudositės Banko siūlomomis paslaugomis/produktais.

Sąskaitos kituose bankuose

Nurodykite, ar turite sąskaitų kituose bankuose, ir jei taip, nurodykite, kuriame banke ir kurioje šalyje.

Priežastis, kodėl pasirinkote mūsų banką

(Privalomas laukas)

Pažymėkite priežastis arba užpildykite lauką „Kitos priežastys“, nurodydamas „Citadele“ banko pasirinkimo priežastį.

Faktinė bendrovės ekonominės veiklos vykdymo trukmė

(Privalomas laukas)

Nurodykite kiek metų ir mėnesių Bendrovė vykdo ekonominę veiklą pažymėtoje ūkio šakoje.

Bendrovėje dirbančių asmenų skaičius

(Privalomas laukas)

Bendrovėje dirbančių asmenų skaičius. Jei Bendrovė steigiama ir darbuotojų nėra, įveskite "0".

Bendrovės finansinė ataskaita pateikiama valstybinei institucijai

(Privalomas laukas)

Nurodykite, ar bendrovės finansinė ataskaita teikiama valstybės institucijoms. Jei taip, nurodykite, ar per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį buvo pateikta finansinė ataskaita, ir kokiai institucijai. Taip pat nurodykite, ar finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos. Jei taip, nurodykite šaltinį.

Kliento pareiškimas apie Kliento veiklos pobūdį ir naudos gavėjus

(Privalomas laukas)

Nurodykite, ar savo komercinėje veikloje klientas teikia bet kurią iš minėtų paslaugų, ir ar klientas turi kitų tikrųjų savininkų, išskyrus Lietuvos Respublikos rezidentus mokesčių prasme. Jei taip, nurodykite, kuriose šalyse.

Informacija apie politikoje dalyvaujančio asmens statusą

(Privalomas laukas)

Ar klientas turi tikrųjų savininkų, kurie yra politikoje dalyvaujantis asmuo, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys ar su politikoje dalyvaujančiu asmeniu glaudžiai susijęs asmuo.

Vieta (-os), kurioje vykdoma ekonominė veikla

Ekonominė veikla vykdoma Bendrovės registracijos šalyje

(Privalomas laukas)

SNurodykite, ar ekonominė veikla vykdoma Bendrovės registracijos šalyje. Jei ne, nurodykite šalį.

Filialai, atstovybės kitose šalyse

(Privalomas laukas)

Nurodykite, ar klientas turi filialų, atstovybių kitose šalyse. Jei taip, įveskite faktinį adresą.

Numatomi gautini mokėjimai (EUR)

(Privalomas laukas)

Nurodykite numatomų kas mėnesį gautinų mokėjimų sumą eurais ir per mėnesį gautinų mokėjimų skaičių.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

Paspaudus mygtuką, Internetinė bankininkystė patvirtina įvestą informaciją. Užpildžius visus privalomus laukus, bus atidaryta kita anketos dalis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Planuojama apyvarta banko sąskaitose

Gaunami pervedimai

Mokėjimų paskirtis

(Privalomas laukas)

Pažymėkite arba patys įveskite gaunamų mokėjimų paskirtis.

Partneriai, iš kurių turi būti gauti mokėjimai

(Privalomas laukas)

Nurodykite partnerius, iš kurių bus gauti mokėjimai. Įveskite partnerio vardą, registracijos numerį ir šalį, iš kurios bus atlikti mokėjimai.

Atliekami pervedimai

Mokėjimų tikslas ir periodiškumas

(Privalomas laukas)

Išvardykite atliekamus mokėjimus ir, jei reikia, dažnumą.

Partneriai, kuriems bus atlikti mokėjimai

(Privalomas laukas)

Nurodykite partnerius, kuriems bus atliekami mokėjimai. Įveskite partnerio pavadinimą, registracijos numerį ir šalį, į kurią bus siunčiami mokėjimai.

Mėnesio operacijos sąskaitose (EUR)

(Privalomas laukas)

Numatyta mėnesio sąskaitų apyvarta, apskaičiuota eurais ir nurodyta atskirai už gaunamus ir atliekamus mokėjimus, operacijas su grynaisiais pinigais ir kortelėmis.

Numatoma maksimali vienos operacijos suma (EUR)

(Privalomas laukas)

Planuojama maksimali vienos grynųjų pinigų ir vienos negrynųjų pinigų operacijos suma eurais.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

Paspaudus mygtuką, Internetinė bankininkystė patvirtina įvestą informaciją. Užpildžius visus privalomus laukus, bus atidaryta kita anketos dalis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Patvirtinu, kad bendrovei prieinama lėšų kilmė yra teisėta, ir jos šaltinis yra

(Privalomas laukas)

Pažymėkite bendrovės lėšų šaltinius, tokiu būdu patvirtindami, kad lėšų kilmė yra teisėta.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.