Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Kliento anketa

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis ir tarptautinės bankininkystės veiklos standartais, bankui būtina gauti informaciją pagal šioje anketoje pateiktus klausimus. Bankas garantuoja, kad Kliento asmens duomenys, duomenys apie Kliento sąskaitas, indėlius ir veiksmus bus laikomi konfidencialiais, kaip reikalaujama pagal įstatymus.

Jei įvedami visi privalomi laukai, galite pasirašyti anketą ir ją išsiųsti Bankui vykdyti. Banko konsultantas apdoroja gautą anketą. Jei anketa suvesta teisingai, konsultantas šiam dokumentui suteikia statusą įvykdyta. Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite dokumentą atspausdinti bei peržiūrėti jo statusą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Pagrindinė informacija apie klientą

Patvirtinkite savo vardą, pavardę, asmens kodą ir įveskite savo gimimo šalį.

Informacija apie klientą

Adresas

Nurodykite savo adresą, taip pat namų ir mobiliojo telefonų numerius ir jų registracijos šalies kodus, el. pašto adresus ir "Skype" naudotojo vardą, kuriuos bankas gali naudoti norėdamas su jumis susisiekti arba perduoti informaciją.

Informacija apie kliento gyvenamąją vietą mokesčių prasme

Nurodykite jūsų gyvenamąją šalį mokesčių prasme (LR, JAV ir (arba) kita).

Socialinė padėtis

Nurodykite savo socialinę padėtį. Jei iš sąrašo pasirinktas "kita", nurodykite savo padėtį žemiau esančiame lauke.

Dabartinė darbovietė

Nurodykite dabartinės darbovietės pavadinimą ir adresą, taip pat savo pareigas ir ūkio šaką ar sritį.

Pajamų struktūra

Pažymėkite visus savo pajamų šaltinius. Jei šalia pasirinkto pajamų šaltinio yra papildomas laukas, jį užpildykite.

Mėnesio operacijos sąskaitose

Apibūdinkite mėnesines operacijas savo sąskaitose: numatomą kas mėnesį gaunamų mokėjimų skaičių, bendrą gautų mokėjimų sumą pasirinkta valiuta.

Prašau nurodyti, ar bet kurį operacija, atlikta su lėšomis sąskaitose, bus vykdoma kito asmens naudai ar jo vardu?

Nurodykite, ar operacijos, vykdomos su lėšomis sąskaitose, bus vykdomos kito asmens naudai ar jo vardu. Jei atsakymas yra teigiamas, užpildykite ir pasirašykite formą "Pareiškimas apie faktinius naudos gavėjus" ir pateikite ją artimiausiam "Citadele" banko filialui.

Informacija apie politikoje dalyvaujančio asmens statusą

Nurodykite, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys ar su politikoje dalyvaujančiu asmeniu glaudžiai susijęs asmuo.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.