Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Klienta anketa

Atbilstoši Bankai saistošajiem arējiem tiesību aktiem un starptautiskajiem banku darbības standartiem, Bankai ir pienākums iegūt informāciju par Anketā norādītajiem jautājumiem. Banka garantē Klientu personas datu, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Internetbanka pārbauda ievadīto informāciju. Ja kāds no obligāti ievadāmiem laukiem nav aizpildīts, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja kļūdu nav, tiek piedāvāts parakstīt anketu un nosūtīt uz Banku.

Bankas operators apstrādā saņemto anketu. Ja anketa aizpildīta pareizi, operators piešķir šim dokumentam statusu "Izpildīts". Izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture" var izdrukāt dokumentu, kā arī apskatīt tā statusu.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Pamatinformācija par klientu

Pārbaudiet vārdu, uzvārdu, personas kodu un norādiet dzimšanas valsti.

Informācija par klientu

Adrese

Norādiet adresi, kā arī mājas un mobilo tālruņa numuru un to reģīstrācijas valsts kodu, kā arī norādiet e-pasta un skype adresi, ko Banka var izmantot, lai nodotu Jums svarīgu informāciju.

Informācija par Klienta nodokļu rezidenci

Norādiet, kuras valsts nodokļu rezidents jūs esat (LR, ASV un/vai citas).

Sociālais statuss

Norādiet savu sociālo statusu. Ja sarakstā izvēlējāties vērtību "cits", tad zemāk laukā precizējiet savu statusu.

Esošā darba vieta

Norādiet savas pašreizējās darba vietas nosaukumu un adresi, kā arī norādiet ieņemamo amatu un darbības nozari.

Ienākumu struktūra

Ar ķeksīti atzīmējiet visus savus ienākumu avotus. Ja pie izvēlētā ienākumu avota ir arī papildlauks, obligāti aizpildiet to. 

Ikmēneša darījumi kontos

Raksturojiet plānotos ienākošos pārskaitījumus: plānoto ienākošo maksājumu skaitu mēnesī, vidējo mēneša ienākošo maksājumu apjomu (apgrozījumu) jūsu norādītajā valūtā.

Vai darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti citas personas labā vai interesēs?

Norādiet, vai darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti jūsu vai citas personas labā vai interesēs. Ja izmantosiet kontu arī trešās personas interesēs, aizpildiet paziņojumu par patiesā labuma guvējiem un iesniedziet to tuvākajā bankas Citadele filiālē.

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Norādiet, vai esat politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.