Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Iesniegums par Krājkonta+ atvēršanu un apkalpošanu

Krājkonts+ ir beztermiņa noguldījums, t.i. naudas līdzekļu izvietošana uz nenoteiktu laiku ar tiesībām tos izņemt, un procentu aprēķināšanu par naudas līdzekļu atlikumu. Procentus aprēķina reizi mēnesī no iepriekšējā mēneša vidējā atlikuma un pieskaita krājkonta pamatsummai (kapitalizē procentus) vai ieskaita citā klienta izvēlētā kontā.

Izpildot šo iesniegumu, banka atvērs jums jaunu Krājkontu+. Līdzekļus jaunatvērtajā kontā jūs varat ieskaitīt, izmantojot izvēlnes "Maksājumi" iespēju "Maksājums starp saviem kontiem". Krājkonta+ valūta var būt EUR vai USD. Krājkonta+ procentu likmes katrai valūtai iespējams apskatīt bankas mājas lapā.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu pārliecinieties, vai jūsu iesniegums ir sekmīgi izpildīts bankā!  Iesnieguma statusu, kas parāda iesnieguma apstrādes gaitu bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture". Iesnieguma sekmīgas izpildes rezultātā starp banku un klientu tiek noslēgts līgums par konta atvēršanu.

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Konta valūta  (Obligāts lauks)

Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties atvērt krājkontu+.

Norādījumi procentu izmaksai  (Obligāts lauks)

Norādiet kontu, kurā tiks ieskaitīti krājkonta+ procenti. Tas var būt jaunatvērtais krājkonts+ vai cits konts.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.