Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Nutraukti SMS bankininkystės sutartį

Šioje skiltyje galite pateikti Bankui nurodymą nutraukti galiojančią SMS bankininkystės sutartį.

Pasirašius nurodymą, jis siunčiamas į Banką. Siųsdami bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.