Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Sukurkite SMS bankininkystės sutartį

Šioje skiltyje galite Bankui pateikti nurodymą dėl prisijungimo prie SMS bankininkystės. SMS bankininkystės pranešimu, kuris bus išsiųstas į jūsų mobilųjį telefoną, galite gauti informaciją apie sąskaitos likutį ir operacijas sąskaitoje. Su kiekvienu klientu gali būti sudarytos kelios SMS bankininkystės sutartys.

Savo sąskaitoms ir kortelėms (jei turite) turėsite nustatyti SMS siuntimo/gavimo parametrus. Nustatyti parametrai vėliau gali būti pakeisti "SMS bankas" meniu skiltyje "SMS bankininkystės parametrai".

Išsiuntę bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.

Pasirašius sutartį (nurodymo statusas "Įvykdyta") būtina aktyvinti SMS žinučių siuntimą Banko nurodytu numeriu nusiunčiant SMS žinutę su nurodomuoju žodžiu "ĮJUNGTA".

SMS bankininkystės nurodomieji žodžiai

SMS bankininkystės naudotojas iš savo mobiliojo telefono gali siųsti šiuos nurodomuosius žodžius:

ON Įjungti SMS bankininkystės paslaugą. Tai padarius naudotojo statusas pasikeičia iš "Neaktyvus" į "Aktyvus".
OFF Išjungti SMS bankininkystės paslaugą. Tai padarius naudotojo statusas pasikeičia iš "Aktyvus" į "Neaktyvus".
BAL Užklausa dėl sąskaitos likučio. Ji turėtų būti rašoma tokiu formatu:

BAL account_number currency_code password

  • account_number nėra privalomas,
  • currency_code nėra privalomas,
  • password yra privalomas.

Sąskaitos likutis neapima rezervuotų sumų ir kredito limito.

Pastaba. Kortelių įvykiai yra tvirtinami dviem lygiais: pirma, kortelių įvykis autorizuojamas mokėjimo kortelių sistemoje ir tik sėkmingai autorizavus banko centrinėje sistemoje yra įvykdoma finansinė operacija. Tarp autorizavimo ir finansinės operacijos įvykdymo gali būti kelių dienų tarpas; per tą laiką atitinkama suma yra rezervuojama – šia suma sumažinamas - mokėjimo kortelės likutis , tačiau kol nebus atlikta finansinė operacija kortelės sąskaitos likutis nesikeičia.

CARDBAL Užklausa dėl kortelės likučio. Ji turėtų būti rašoma tokiu formatu:

CARDBAL card_number password

  • card_number - pilnas kortelės numeris arba jo paskutiniai skaitmenys, neprivaloma,
  • password - SMS slaptažodis yra privalomas.

Galimos kortelės likutį sudaro rezervuota suma ir kredito limitas.

Pastaba. Kortelių įvykiai yra tvirtinami dviem lygiais: pirma, kortelių įvykis autorizuojamas mokėjimo kortelių sistemoje ir tik sėkmingai autorizavus banko centrinėje sistemoje yra įvykdoma finansinė operacija. Tarp autorizavimo ir finansinės operacijos įvykdymo gali būti kelių dienų tarpas; per tą laiką atitinkama suma yra rezervuojama – šia suma sumažinamas - mokėjimo kortelės likutis tačiau kol nebus atlikta finansinė operacija kortelės sąskaitos likutis nesikeičia.

INFO arba I Informacijos užklausa. Atsakant į jūsų užklausą bus pateikta informacija apie banką (vardas, internetinė svetainė, e. paštas, klientų aptarnavimo telefono numeris), taip pat informacija apie SMS bankininkystės paslaugų mokesčius.
HELP arba ? Pagalbos užklausa. Atsakant į jūsų užklausą bankas atsiųs informaciją su nurodomųjų žodžių sąrašu.
PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Klientas

Klientas, kuris yra savininkas tų sąskaitų, dėl kurių bus siunčiama SMS su sąskaitos likučio informacija. Nepildomas laukas.

Mokesčio sąskaita

 (Privalomas laukas)

Sąskaita, iš kurios bus nurašyta SMS bankininkystės palaikymo komisinio mokesčio suma.

Operatorius

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite telefono numerį aptarnaujantį mobiliojo ryšio operatorių.

Mob. telefono numeris

 (Privalomas laukas)

Mobiliojo telefono numeris, į kurį bus siunčiami SMS bankininkystės pranešimai.

SMS kalba

 (Privalomas laukas)

Iš sąrašo pasirinkite SMS kalbą – anglų, lietuvių ar rusų.

Siuntimo laikas (SMS apie operacijas sąskaitoje)

 (Privalomas laukas)

Nurodykite laiką, kada galima siųsti SMS apie operacijas sąskaitoje.

Pažymėkite lauką "Sutinku gauti SMS žinutes iš Banko konsultanto" ir Banko konsultantas jums atsiųs SMS žinutes apie įvykius, apie kuriuos pageidaujate būti informuotas. Neatidėliotinos situacijos atveju Banko konsultantas gali nuspręsti susisiekti su jumis SMS žinute savo nuožiūra be jūsų išankstinio sutikimo. Mokestis už SMS žinutę iš Banko konsultanto bus nurašytas nuo jūsų SMS bankininkystės komisinių sąskaitos pagal Banko kainoraštį.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.