Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

SMS Bankas atvēršana un apkalpošana

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt uz Banku iesniegumu par SMS bankas pieslēgšanu. Ar SMS bankas īsziņām ir iespējams mobilajā telefonā saņemt informāciju par jūsu kontu atlikumiem un veiktajiem maksājumiem. Par katru Bankas klientu iespējams noslēgt vairākus SMS bankas līgumus.

Jums būs jādefinē SMS sūtīšanas/saņemšanas paramentri kontiem un maksājumu kartēm. Uzstādīto konfigurāciju var vēlāk mainīt sadaļā "SMS bankas konfigurācija".

Pēc nosūtīšanas pārliecinieties, vai iesniegums ir sekmīgi izpildīts Bankā! Iesnieguma statusu, kas parāda tā apstrādes gaitu Bankā, var apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

Pēc līguma noslēgšanas (iesnieguma statuss ir "Izpildīts"), lūdzu, aktivizējiet SMS bankas servisu savā telefonā, nosūtot īsziņu ON uz Bankas norādīto telefona numuru.

SMS bankas komandas

No sava mobilā telefona SMS bankas lietotājs var nosūtīt šādas komandas:

ON SMS bankas servisa aktivizēšana. Komandas izpildes rezultātā tiek mainīts lietotāja statuss no "Neaktīvs" uz "Aktīvs".
OFF Uz laiku pārtraukt SMS bankas pakalpojumu saņemšanu. Komandas izpildes rezultātā tiek mainīts lietotāja statuss no "Aktīvs" uz "Neaktīvs".
BAL Konta atlikuma (bilances) pieprasījums. Komandas sintakse:

BAL konta_numurs valūtas_kods parole

  • konta_numurs – nav obligāts,
  • valūtas_kods – nav obligāts,
  • parole - obligāti jānorāda SMS parole.

Parādot konta atlikumu, netiek ņemtas vērā bloķētās summas un kredīta limits.

Piezīme. Ar maksājumu karti veiktais darījums tiek pārbaudīts divos līmeņos: vispirms tiek veikta darījuma autorizācija maksājumu karšu sistēmā, un tikai pēc darījuma sekmīgas autorizācijas tiek veikta finanšu transakcija un attiecīgs grāmatojums Bankas centrālajā sistēmā. Laika intervāls starp autorizāciju un finanšu transakciju var būt vairākas dienas; šajā laikā attiecīgā summa ir bloķēta - maksājumu kartes pieejamais atlikums ir samazināts par šo summu, bet konta pieejamo atlikumu šī transakcija vēl neietekmē, jo nav iegrāmatota.

CARDBAL Kartes pieejamā atlikuma pieprasījums. Komandas sintakse:

CARDBAL kartes_numurs parole

  • kartes_numurs – kartes numurs vai tā pēdējie cipari, nav obligāts,
  • parole - obligāti jānorāda SMS parole.

Parādot kartes pieejamo atlikumu, tiek ņemts vērā kredīta limits, kā arī atlikums jau ir samazināts par bloķētām, bet vēl neiegrāmatotām summām.

Piezīme. Ar maksājumu karti veiktais darījums tiek pārbaudīts divos līmeņos: vispirms tiek veikta darījuma autorizācija maksājumu karšu sistēmā, un tikai pēc darījuma sekmīgas autorizācijas tiek veikta finanšu transakcija un attiecīgs grāmatojums Bankas centrālajā sistēmā. Laika intervāls starp autorizāciju un finanšu transakciju var būt vairākas dienas; šajā laikā attiecīgā summa ir bloķēta - maksājumu kartes pieejamais atlikums ir samazināts par šo summu, bet konta pieejamo atlikumu šī transakcija vēl neietekmē, jo nav iegrāmatota.

INFO vai I Informācijas pieprasījums. Kā atbilde no Bankas tiek nosūtīta informācija par Banku (nosaukums, web adrese, e-pasta adrese, klientu apkalpošanas telefona numurs), kā arī informācija par SMS bankas pakalpojumu maksu.
HELP vai ? Palīdzības pieprasījums. Kā atbilde no Bankas tiek nosūtīta informācija ar iespējamo komandu sarakstu.
DIALOGA LOGA APRAKSTS


Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Klients

Klienta, par kura kontu stāvokli tiks sūtītas īsziņas, vards un uzvārds. Lauks nav ievadāms.

Komisijas konts

 (Obligāts lauks)

Konts, no kur tiks noņemta komisija par SMS Bankas apkalpošanu.

Operators

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta mobilo sakaru operatoru, kurš apkalpo tālruņa numuru.

Mobilā tālruņa numurs

 (Obligāts lauks)

Mobilā tālruņa numurs, uz kuru tiks sūtītas SMS bankas īsziņas.

Īsziņu saņemšanas valoda

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta īsziņu valodu - angļu, latviešu vai krievu.

Sūtīšanas laiks (īsziņām par darījumiem kontā)

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties īsziņu par darījumiem kontā sūtīšanas laiku.

Atzīmējiet lauku "Piekrītu saņemt īsziņas no Bankas operatora", lai savā mobilajā tālrunī saņemtu noderīgu informāciju no Bankas. Īpašas nepieciešamības gadījumā Bankas operators var pieņemt lēmumu informēt jūs ar īsziņu arī bez jūsu iepriekšējas piekrišanas. Maksa par Bankas īsziņu nosūtīšanu tiek ieturēta no tā jūsu konta, kas norādīts kā komisijas konts iesniegumā par SMS bankas pieslēgšanu un apkalpošanu.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.