Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Keisti SMS bankininkystės sutartį

Šioje skiltyje galite pateikti Bankui nurodymą pakeisti galiojančios SMS bankininkystės sutarties informaciją. Pasikeitus sutarčiai, SMS bankininkystę savo telefone aktyvuokite Banko nurodytu telefono numeriu nusiųsdami nurodomąjį žodį "ON".

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Sutarties numeris Banko sistemoje

Banko suteiktas sutarties numeris. Nepildomas laukas.

Klientas

Klientas, kuris yra savininkas tų sąskaitų, dėl kurių bus siunčiama SMS su sąskaitos likučio informacija. Nepildomas laukas.

Mokesčio sąskaita

 (Privalomas laukas)

Sąskaita, iš kurios bus nurašyta SMS bankininkystės palaikymo komisinio mokesčio suma.

Operatorius

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite telefono numerį aptarnaujantį mobiliojo ryšio operatorių.

Mob. telefono numeris

 (Privalomas laukas)

Mobiliojo telefono numeris, į kurį bus siunčiami SMS bankininkystės pranešimai.

SMS kalba

 (Privalomas laukas)

Iš sąrašo pasirinkite SMS kalbą – anglų, lietuvių ar rusų.

Siuntimo laikas (SMS apie operacijas sąskaitoje)

 (Privalomas laukas)

Nurodykite laiką, kada galima siųsti SMS apie operacijas sąskaitoje.

Pažymėkite lauką "Sutinku gauti SMS žinutes iš Banko konsultanto" ir Banko konsultantas jums atsiųs SMS žinutes apie įvykius, apie kuriuos pageidaujate būti informuotas. Neatidėliotinos situacijos atveju Banko konsultantas gali nuspręsti susisiekti su jumis SMS žinute savo nuožiūra be jūsų išankstinio sutikimo. Mokestis už SMS žinutę iš Banko konsultanto bus nurašytas nuo jūsų SMS bankininkystės komisinių sąskaitos pagal Banko kainoraštį.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.